Listování
od 

Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika / Buriánek, David, Kachlík, Václav, Melichar, Rostislav, Soejono, Igor, Verner, Kryštof, Vondrovic, Lukáš, Žavřelová, Alice -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Záznam strukturního vývoje budislavského plutonu (poličské krystalinikum) / Verner, Kryštof, Vondrovic, Lukáš -- In: Studentská geologická konference 2006 - sborník abstraktů -- 41
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Záznam strukturního vývoje vápenato-alkalických intruzí poličského krystalinika / Vondrovic, Lukáš -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Záznam změn paleoprostředí spodně permských jezerních sedimentů bohatých na organickou hmotu: integrovaná sedimentologická a geochemická studie rudníckých vrstev,podkrkonošská pánev, ČR
Záznam změn vegetace v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví / Břízová, Eva -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 1
Zdroj: ČGS (UNM)
Zažívací trakt trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande) / Šnajdr, Milan -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 156, č. 1-4 (1987), s. 8-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Zbrašovské aragonitové jeskyně / Geršl, Milan, Šimečková, B. -- In: Jeskyně -- S. 363-364
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách (02-24 Nový Bor) / Křelina, Jiří, Nývlt, Daniel, 1976-, Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách / Křelina, Jiří, Nývlt, Daniel, Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zdánlivý rozpor mezi tektonikou a sedimentací v překocených vrstvách - studie z moravskoslezského kulmu, Česká republika
Zdařilý seminář na Dole Jan Šverma / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1989), s. 148-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdeněk Burian - život a dílo : vzpomínka ke 100. výročí narození / Malý, Lubomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 1 (2005), s. 35-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdeněk Burian (11.II.1905-1.VII.1981) / Mazák, Vratislav -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 150, č. 3-4 (1981), s. 217-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdeněk Doubek - 70 let / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 481-483
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdeněk Doubek a Mineralogický klub v Hradci Králové / Holinka, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 2 (1999), s. 149-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdeněk Gába 60 years old
Zdeněk Johan oslavil sedmdesátiny / Jelínek, Emil, 1943-, Pertold, Zdeněk, 1933- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdeněk Kotrba - šedesátníkem / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 3 (1990), s. 188
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdeněk Kukal šedesátníkem / Sattran, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 11 (1992), s. 348
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdeněk Mrázek zemřel před deseti léty - 15.2.1952-15.4.1984 / Bauer, Jaroslav, Čejka, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 171-173
Zdroj: ČGS (UNM)