Listování
od 

Získávání drahých kovů z galvanických odpadů / Srb, Miloslav, Vrobel, Leopold -- In: Šperkařství -- Roč. 13, č. 2 (1983), s. 17-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. Dokonč. / Srb, Miloslav, Vrobel, Leopold -- In: Šperkařství -- Roč. 14, č. 1 (1984), s. 24-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. II / Srb, Miloslav, Vrobel, Leopold -- In: Šperkařství -- Roč. 13, č. 3 (1983), s. 6-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. III / Srb, Miloslav, Vrobel, Leopold -- In: Šperkařství -- Roč. 13, č. 4 (1983), s. 24-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání drahých kovů z kyanidových výluhů koncentrátu Čelina cementací / Macura, Jan, Vodvářka, Petr -- In: Využitie kovonosných surovín -- ISBN 80-230-0000-4 -- s. 183-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání užitkových těžkých minerálů při těžbě štěrkopísků / Duda, Jan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 45-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání vápnitých mikrofosílií z tvrdých vápenců a slínovců metodou horké acetolýzy / Bubík, Miroslav, Kosmák, Vlastimil -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání zlata z kyanidových roztoků flotační metodou / Holečková, Helena, Petrželková, Barbora -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mineralogie -- Roč. 1985, č. 21 (1987), s. 117-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Zivelne katastrofy atmosferickeho puvodu / Munzar, Jan -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- 1993, 27, č. 2 (1993), s. 79-82
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zjawiska krasowe w paleozoicznych wapieniach bloku górnoslaskiego (kra Maleniku, Hranicki kras) / Geršl, Milan, Otava, Jiří, Szczygiel, Jacek, Šimečková, Barbora, Tyc, Andrzej -- In: LXXXII ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGO;Ustroń 19-21 września 2013 r. WYZWANIA GEOLOGII REGIONU GÓRNOŚLASKIEGO W XXI WIEKU -- ISBN 978-83-7863-262-7 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zjawisko "zachowania w ukryciu" skamieniałości - przegląd i przykłady z górnego dewonu Polski / Rakociński, Michał -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 57, č. 7 (2009), s. 584-590
Zdroj: ČGS (UNM)
Zjazd a sympózium Kubánskej speleologickej spoločnosti - Havana 1985, kras a jaskyne Kuby / Klinda, Jozef -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 24 (1986), s. 225-235, 1 mapa
Zdroj: ČGS (UNM)
2. Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Paleontologów Kręgowców - Brno, Czechy, 19-24.07.2004 / Niedźwiedzki, Robert -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 52, č. 10 (2004), s. 938-939
Zdroj: ČGS (UNM)
Zjílovatělé porfyroidy Železných hor / Rambousek, Petr, Šeba, Petr -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 65-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Zjištění makroflóry karvinského souvrství v jablunkovské depresi (podbeskydská část hornoslezské pánve, Česká republika) / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 46, č. 3 (1997), s. 193-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Zjištění spodnokambrických sedimentů na Moravě / Jachowicz, Monika, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Zjišťování charakteristických rysů současné aktivity svahových pohybů monitorováním kvádrových pískovců české křídové pánve
Zjišťování erozního poškození půd z fototechnicky předzpracovaných družicových snímků / Jež, Pavel, Kolejka, Jaromír, Peška, Jaromír -- In: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 27, č. 4 (1990), s. 53-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Zjišťování puklinatých zón podle stratametrického měření - aplikace ve vrtech z oblasti Ždánic / Matyáš, Václav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1985), s. 455-469
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkamenělá dřeva / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 6, č. 11 (1986), s. 252-253
Zdroj: ČGS (UNM)