Listování
od 

Za RNDr. Naděždou Gabrielovou, CSc. / Bůžek, Čestmír, 1933-1992, Konzalová, Magda -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 1 (1988), s. 59-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Za RNDr. Pravoslavem Šantrůčkem, CSc / Malecha, Adolf -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 4 (1991), s. 213-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Za RNDr. Štefanom Bajaníkom, Csc. / Reichwalder, Peter, Vozár, Jozef, 1939- -- In: Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza -- ISSN 0139-8946 -- Č. 11 (1988), s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Za RNDr. Zorou Priechodskou, CSc. (14. 9. 1926-21. 1. 1989) / Vass, Dionýz -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Za roveňskými kameny / Běhounek, Luděk -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 30, č. 5 (1997), s. 13
Zdroj: ČGS (UNM)
Za Stanislavem Cháberou / Novák, Václav, 1945- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 6 (2002), s. 456-458
Zdroj: ČGS (UNM)
Za tajemstvím medvědínských štol / Jirásek, Václav -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 28, č. 7 (1995), s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Za tyrolskými granáty / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 1 (1992), s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Za univerzitním profesorem RNDr. Rudolfem Rostem / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Za vanadinity do marockého Mibladenu / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 102-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Za zeolity na Island / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 136-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Za zlatem na Zlatý chlum / Beneš, Martin, Pauliš, Petr, 1956-, Vojtek, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 498-501
Zdroj: ČGS (UNM)
Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1996 / Falc, Zdeněk, 1945-, Tóth, Jozef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 66-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1997 / Tóth, Jozef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1998 / Tóth, Jozef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999 / Tóth, Jozef -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 62-63, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zabezpečování protizáparové prevence měřením teplot / Vala, Miroslav -- In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1 -- s. 198-200
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zabezpečování protizáparové prevence měřením teplot / Vala, Miroslav -- In: Uhlí : Technicko-ekonomický měsíčník uhelného průmyslu -- Roč. 41, č. 6 (1993), s. 194-196
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zabezpečovanie nerastných surovín v mesozoiku západných Karpát a ďalšie perspektívy / Macko, Július, Ondrejkovič, Karol, Slavkay, Miroslav, Tréger, Milan -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 23-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Zabezpečovanie potrieb stavebníctva vo Východoslovenskom kraji / Toporcer, Ján -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 61, č. 6 (1983), s. 242-244
Zdroj: ČGS (UNM)