Listování
od 

Za vanadinity do marockého Mibladenu / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 102-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Za zeolity na Island / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 136-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Za zlatem na Zlatý chlum / Beneš, Martin, Pauliš, Petr, 1956-, Vojtek, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 498-501
Zdroj: ČGS (UNM)
Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1996 / Falc, Zdeněk, 1945-, Tóth, Jozef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 66-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1997 / Tóth, Jozef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1998 / Tóth, Jozef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999 / Tóth, Jozef -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 62-63, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zabezpečování protizáparové prevence měřením teplot / Vala, Miroslav -- In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1 -- s. 198-200
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zabezpečování protizáparové prevence měřením teplot / Vala, Miroslav -- In: Uhlí : Technicko-ekonomický měsíčník uhelného průmyslu -- Roč. 41, č. 6 (1993), s. 194-196
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zabezpečovanie nerastných surovín v mesozoiku západných Karpát a ďalšie perspektívy / Macko, Július, Ondrejkovič, Karol, Slavkay, Miroslav, Tréger, Milan -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 23-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Zabezpečovanie potrieb stavebníctva vo Východoslovenskom kraji / Toporcer, Ján -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 61, č. 6 (1983), s. 242-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Zabráníme ztrátě zemědělské půdy? / Durdík, Miloš -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 66, č. 6 (1987), s. 351-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Zábřeh Crystalline Complex on the Mohelnice map sheet
Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice, 14-41 Šumperk, část) / Koverdynský, Bohdan, 1937-, Opletal, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Zabudnutá perla [Stratenecká priepasť v Malej Fatre] / Piovarči, Eduard -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 64, č. 11 (1987), s. 4-7
Zdroj: ČGS (UNM)
ZACCARINIITE, RhNiAs, A NEW PLATINUM-GROUP MINERAL SPECIES FROM LOMA PEGUERA, DOMINICAN REPUBLIC / Baker, Ronald, Bermejo, Raul, Drábek, Milan, Garuti, Giorgio, Laufek, František, Longo, Francisco, Proenza, Joa, Stanley, Chris, Thalhammer, Oscar, Vymazalová, Anna -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 50, č. 5 (2012), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zachodnie Karpaty i Góry Ouachita: studia porównawcze nad ewolucją geodynamiczną
Záchrana a prezentace hornických památek na Březových Horách Okresním muzeem Příbram / Velfl, Josef, 1956- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-8, T 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Záchrana Braunova betléma se prozatím odkládá / Straka, Pavel -- In: Lidové noviny -- - (1999), s. 21
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně / Beran, Pavel, 1961- -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 12-18
Zdroj: ČGS (UNM)