Listování
od 

Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice / Čížek, Zdeněk -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2003), s. 27-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Zahlazování uranové činnosti v lokalitě Mydlovary / Hešnaur, Ladislav, Plojhar, Václav, Vacek, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. mimoř.č. (2013), s. 18-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 - Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz / Dobeš, Miroslav, Ernée, Michal, Hlaváč, Jaroslav, Kočár, P., Kyselý, René, Šída, P. -- In: Památky archeologické -- ISSN 0031-0506 -- Roč. 98, - (2007), s. 31-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zahloubení železniční stanice Bratislava-filiálka / John, Vladislav, 1975-, Valentová, Jana, 1959- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 8, č. 2 (2005), s. 29-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Záhněda z lomu Žákova strouha u Hosína / Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 6 (1999), s. 454-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Záhnědy, moriony a citríny z Cínovce / Kouřimský, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 1 (1999), s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Záhnědy na Liberecku / Kropáček, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 1 (1999), s. 6-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Záhnědy z dutinových pegmatitů západní Moravy / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 1 (1999), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Záhnědy ze Záseky na Českomoravské vrchovině aneb zpráva o očekávaném nálezu / Keclík, Ivo -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 1 (2002), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Zahořany / Bubík, Miroslav -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Zahrádka bludných balvanů ve Velké Kraši na Jesenicku (Česko)
Zahrádky bludných balvanů na Jesenicku / Gába, Zdeněk, Hanáček, Martin, Nývlt, Daniel -- In: 11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt -- ISBN 80-210-3885-3 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Zahraniční aktivity MND / Havlásek, Jaromír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 3 (2004), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Zahraniční kapitál na střední Moravě se zaměřením na region Mohelnicko / Fňukal, Miloš, Halás, Marián, Kladivo, Petr, Ptáček, Pavel, Szczyrba, Zdeněk, Toušek, Václav (2008)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. I. část, Rudy, kovy, palivoenergetické suroviny / Kavina, Pavel, 1970- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 4 (2002), s. 12-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. II. část, Nerudy, stavební suroviny, vybrané ostatní suroviny a produkty, odpady / Kavina, Pavel, 1970- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 5 (2002), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných British Council, Prague / Tomas, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných The British Council, Prague / Tomas, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 72
Zdroj: ČGS (UNM)
Zahraniční úspěchy slovenských speleoalpinistů v tetech 1978-1979 / Hipman, Petr -- In: Československý kras -- Č. 32 (1982), s. 85-93, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří / Neruda, Martin, 1971-, Zahálka, Jaroslav, 1931- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2010), s. 39-42
Zdroj: ČGS (UNM)