Listování
od 

Zajímavé křemenné výskyty v Brdech / Černý, Pavel -- In: Modelové území povodí Litavky - Krajinotvorné programy -- s. 129
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé lokality chráněné krajinné oblasti Železné hory ve východních Čechách / Peterka, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 5 (2002), s. 330-333
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé minerály uranu ložiska Rožná / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 2 (1994), s. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé nálezy křišťálů v Libodřicích u Kolína / Ďásek, Milan, Pelz, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé nálezy nerostů v České republice a na Slovensku / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 108-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé nálezy vltavínů a doprovodných minerálů na moravských vltavínových nalezištích - Čučice / Rejl, Luboš, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 1 (2004), s. 22-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé nálezy zlata v jílovském revíru / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 2 (1993), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé nerosty z granátových náplavů v Podkrkonoší / Moravec, Bohumil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 4 (2002), s. 262-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé okolí Rudky / Vítek, Jan -- In: Lidé + Země -- Roč. 38, č. 1 (1989), s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé oxidické minerály ložiska Vrančice / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 4 (1993), s. 9-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé povrchové tvary ve slínovcích na Vysokém kameni u Stárkova / Vítek, Jan -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 92, č. 2 (1987), s. 146-148, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé poznatky z cesty do Polska / Žďárský, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 7 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách / Kyrš, Jaromír, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 3 (2003), s. 179-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé skalní útvary v Českém středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 26 (2006), s. 239-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé společenstvo cenomanských listů z Černochova u Libochovic / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 114-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé textury vápenců z lomu Kosov u Berouna / Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 13 (1987), s. 36-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé tvary zvětrávání ruly u uhelné Příbrami / Vítek, Jan, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 13, č. 9 (1988), s. 560-561
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé výskyty křemenných žil v okolí Hrušovy Lhoty u Soběslavi / Plecer, Václav, Welser, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 38, č. 1-2 (1998), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé výskyty křišťálů v krystalických vápencích na Jesenicku / Jedlička, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu / Filippi, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 4 (2003), s. 278-287
Zdroj: ČGS (UNM)