Listování
od 

Zajímavé tvary zvětrávání ruly u uhelné Příbrami / Vítek, Jan, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 13, č. 9 (1988), s. 560-561
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé výskyty křemenných žil v okolí Hrušovy Lhoty u Soběslavi / Plecer, Václav, Welser, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 38, č. 1-2 (1998), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé výskyty křišťálů v krystalických vápencích na Jesenicku / Jedlička, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu / Filippi, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 4 (2003), s. 278-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavosti a nálezové zprávy - bibliografický přehled za léta 1975-1993 / Litochleb, Jiří, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 135-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavosti o kalcitu / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavosti svrchnosilurských konodontových faun z Barrandienu / Carls, P., Slavík, Ladislav, Valenzuela-Ríos, J. I. -- In: 6. paleontologický seminář - sborník příspěvků -- ISBN 80-244-1111-3 -- s. 13-14
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zajímavosti z Bečvár / Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 6 (2008), s. 483-486
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavý cenomanský výchoz v sz. části cihelny v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha) / Sviták, Ctirad -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavý list o starých hornických dílech v okolí Píseckém / Ježek, Bohumil, 1967- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 108-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Tihlařík, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 1 (2002), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě / Beneš, Martin, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 3 (2007), s. 209-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavý nález skorylu v Brně / Pelz, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 181-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev) (13-14 Nymburk) / Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev) / Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2001), s. 25-27
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zajímavý vltavín z Krochot u Kožichovic / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 5 (1994), s. 206-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Hofman, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajištění a likvidace starých důlních děl / Beránek, Ctirad, Květák, Alois, Strakoš, Tomáš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 12 (2001), s. 19-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech / Datel, Josef, 1963- -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004 -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 201-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech / Datel, Josef (2006) -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje -- ISBN 80-902751-5-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF