Listování
od 

Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Hofman, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajištění a likvidace starých důlních děl / Beránek, Ctirad, Květák, Alois, Strakoš, Tomáš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 12 (2001), s. 19-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech / Datel, Josef, 1963- -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004 -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 201-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech / Datel, Josef (2006) -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje -- ISBN 80-902751-5-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Zajištění prognóz zlatých a wolframových rud / Maňour, Jiří, Veselý, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 110-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajištění stability při sanaci hořícího odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích v Čechách / Doruška, J., Konečný, Petr, Němec, J., Osner, Z. -- In: Sborník referátů z mezinárodní konference: Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace -- s. 106-119
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zajištěnost zásob v jesenických rudných revírech pro hydrometalurgický závod v Bruntále / Svoboda, Vlastimil -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajišťovací vrty pro hloubení jam v obtížných geologických podmínkách / Broul, Jaroslav, Polášek, Stanislav, Pražský, Jeroným -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 34 (1988), s. 21-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Zakládání budovy akademie hraběte Straky v Praze / Polák, Pavel, Škopek, Jiří, 1922-2005 -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 1, č. 1 (1998), s. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Zakládání na zvláštních zeminách / Král, Jan, 1938- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 1, č. 3 (1998), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Zakládání obchodního centra Vaňkovka / Pavel, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 8, č. 1 (2005), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Zakládání skládek a jejich vliv na životní prostředí / Král, Jan -- In: Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím -- s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Zakládání staveb na výsypkách hnědouhelných lomů v severočeské pánvi / Konečný, J., Salava, J. -- In: Výběr prací 15 -- s. 107-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Zakladatel moderní čs. geologie RNDr. Karel Žebera, DrSc., pětasedmdesátníkem / Macoun, Jaroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 1 (1986), s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Základná charakteristika geochemických aureol ložiská Zlatá Baňa / Divinec, Lubomír, Volko, Peter -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 141-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Základné črty fyzikálnej geochémie zlata / Babčan, Ján -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 23-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Základné črty geologickej stavby západnej časti pásma Čiernej hory / Zacharov, Michal -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 406
Zdroj: ČGS (UNM)
Základné geologické členenie granitoidov západnej časti Slovenského rudohoria / Bezák, Vladimír, Hraško, Ĺubomír -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 95 (1992), s. 25-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Základné princípy analýzy zlomov v štruktúrnej geológii / Nemčok, Michal -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 1 (1990), s. 81-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Základné princípy geologickej mapy Slovenského rudohoria - východnej časti / Bajaník, Štefan, Ivanička, Ján, Mello, Ján, Pristaš, Ján, Reichwalder, Peter, Snopko, Laurenc, Vozár, Jozef, 1939-, Vozárová, Anna -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 138-141
Zdroj: ČGS (UNM)