Listování
od 

Zamyšlení nad geologickými zásobami uhlí a lignitu v ČSSR za léta 1966-1985 / Klener, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. 131-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Zamyšlení nad otázkou nového horního zákona / Řezníček, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 8 (1996), s. 256-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Zamyšlení nad pojmy lokalita a naleziště vltavínů / Pátek, Zdeněk -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 31 (1997), s. 108-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Zamyšlení nad středohorskou krajinou i populací / Cajz, Vladimír -- In: Příspěvky k ústecké vlastivědě -- č. 4 (2001), s. 48-56
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zamyšlení nad vědeckým a pedagogickým dílem Františka Pošepného / Havelka, Jaroslav -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie -- s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Zamyšlení nad využitím stavebního a dekoračního kamene v architektuře
Zamyšlení nad využitím stavebního a dekoračního kamene v architektuře / Gregerová, Miroslava, Pospíšil, Pavel -- In: ERA21 -- ISSN 1213-6212 -- Roč. 3/3, č. 3 (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Zamyšlení nad vývojem podnikání v hydrogeologii za posledních deset let / Čížek, Jiří, Žák, Jaroslav -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 50, č. 12 (2000), s. 265
Zdroj: ČGS (UNM)
Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi w sąsiedztwie szosy Jakuszyckiej na obrzeżach Karkonoskiego Parku Narodowego / Kabała, Cezary, Karczewska, Anna, Lizurek, Sebastian, Zając, Sylwia -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/1 (2004), s. 60-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi - zastosowanie izotopów 15N i 18O / Bůzek, František, Kadlecová, Renáta, Kněžek, Miroslav -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 51, č. 11 (2003), s. 972
Zdroj: ČGS (UNM)
Zánik Borobuduru v 11. století. Co se stalo? Sanskrtské slovo "mahalapraya" označuje katastrofu nebývalých rozměrů / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 80, č. 4 (2001), s. 196-198
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zánik ekosystému pleistocénneho - vznik ekosystému holocénneho / Ábelová, Martina -- In: 9. Kvartér 2003, 9. 12. 2003 -- s. 1
Zdroj: ČGS (UNM)
Zánik středověkých vsí historickými povodněmi na území Moravy: klimatické změny nebo lidské zásahy / Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva -- In: Fyzickogeografický sborník. 5., Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání, aplikace -- S. 74-80
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zanikající lokalita v Hromnicích u Plzně / Boháč, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 3 (2002), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Zanikající paleobotanické naleziště v Praze-Hloubětíně / Hluštík, Antonín -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 154, 1985, č. 1 (1986), s. 1-9, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zaniklá a neplatná česká a slovenská osobní a zeměpisná jména v mineralogickém názosloví / Pauliš, Petr, 1956-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 267-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Zaniklá lokalita granátu a sférolitického křemene "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček / Doubek, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 6 (1996), s. 388-390
Zdroj: ČGS (UNM)
Zaniklá lokalita opálů v Třebíči-Borovině / Peštál, František, jr. -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 4 (1996), s. 250-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Zaniklá lokalita Přibyslavice u Čáslavi / Doubek, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 85-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Zaniklá lokalita železitých konkrecí "Borek" u Hosína / Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)