Listování
od 

Zardinophyllum (Scleractinia) from the Upper Triassic of the Central Western Carpathians (Czecho-Slovakia) / Michalík, Jozef, Roniewicz, Ewa -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 6 (1991), s. 361-363
Zdroj: ČGS (UNM)
Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí / Ondřej, Tomáš -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 105, č. 4 (2000), s. 333-346
Zdroj: ČGS (UNM)
Zarovnané povrchy ve vrcholových partiích Špičáku a Rozvodí (Královský hvozd) / Mentlík, Pavel -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 6 (2001), s. 7-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Zarovnané reliéfy české vysočiny / Demek, Jaromír, 1930- -- In: Geomorfologická konference konaná na počest 100. výročí narození profesora J. V. Daneše -- s. 37-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - odpowiedź / Aleksandrowski, Paweł, Mazur, Stanisław, Szczepański, Jacek -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 58, č. 10 (2010), s. 1001-1009
Zdroj: ČGS (UNM)
Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - polemika / Cymerman, Zbigniew -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 58, č. 10 (2010), s. 998-1001
Zdroj: ČGS (UNM)
Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów / Aleksandrowski, Paweł, Mazur, Stanisław, Szczepański, Jacek -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 58, č. 2 (2010), s. 133-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Zarys ewolucji geologicznej pieńinskiego pasa skałkowego / Birkenmajer, Krzysztof -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 34, č. 6 (1986), s. 293-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Zarys paleomorfologii obszaru Polski podczas zlodowacen skandynawskich / Lindner, Leszek, Marks, Leszek -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 43, č. 7 (1995), s. 591-594
Zdroj: ČGS (UNM)
Zařízení HYDROFRAC-PERFRAC pro měření napětí v masívu / Plšek, Boris, Rakowski, Zikmund, Staš, Lubomír -- In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3 -- s. 221-224
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zásadní otázky postavení a struktury uhelného průmyslu v ČSFR / Stružka, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 5 (1992), s. 145-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Zásady české stratigrafické klasifikace. (3. vydání) / Chlupáč, I., Štorch, Petr -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 72, č. 2 (1997), s. 193-204
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zásady české stratigrafické klasifikace, 3.vydání / Chlupáč, Ivo, 1931-2002, Štorch, Petr -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 2 (1997), s. 193-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Zásady české stratigrafické klasifikace / Chlupáč, I., Štorch, Petr -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 72, č. 2 (1997), s. 193-204
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zasedání geomorfologických pracovních skupin Mezinárodní geografické unie v Nizozemí 1981 / Demek, Jaromír, 1930- -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 87, č. 1 (1982), s. 69-70, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání IGCP 449 ve Francii / Havlíček, Pavel -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání IGCP projektu 254 v ČLR / Gabriel, Zbyněk, Pašava, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1989), s. 91
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání IGCP projektu č.296 ve Vietnamu / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 3 (1993), s. 93
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání IGCP projektu 'Kovonosné černé břidlice v rámci 28. MGK v USA / Pašava, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání Komitétu pro koordinaci prospekce minerálních zdrojů v asijských mimobřežních oblastech (CCOP) / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 1 (1992), s. 30
Zdroj: ČGS (UNM)