Listování
od 

Zasedání IGCP 449 ve Francii / Havlíček, Pavel -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání IGCP projektu 254 v ČLR / Gabriel, Zbyněk, Pašava, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1989), s. 91
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání IGCP projektu č.296 ve Vietnamu / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 3 (1993), s. 93
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání IGCP projektu 'Kovonosné černé břidlice v rámci 28. MGK v USA / Pašava, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání Komitétu pro koordinaci prospekce minerálních zdrojů v asijských mimobřežních oblastech (CCOP) / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 1 (1992), s. 30
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání Mezinárodní konference o vývoji životního prostředí východní Asie / Šibrava, Vladimír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 2 (1995), s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání pracovní skupiny mezinárodního programu geosféry a biosféry / Šibrava, Vladimír, 1930- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 12 (1988), s. 377-378
Zdroj: ČGS (UNM)
22. zasedání pracovní skupiny pro paleobotaniku a palynologii v Berlíně / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 6 (1993), s. 188
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání projektů Mezinárodního programu geologických korelací v Malajsii / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1990), s. 92
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání rady Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH) a plenární zasedání asociace / Laboutka, M., Vrba, J. -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 8-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání ředitelů státních geologických služeb organizace FOREGS / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 4 (1996), s. 332
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání Sítě evropských geoparků v Českém ráji / Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 6-9, 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání stálé komise RVHP pro geologii / Černý, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 5 (1982), s. 156
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání subkomisí pro klasifikaci hornin / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 6-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání technického výboru MAAE "Uranová ložiska v magmatických a metamorfovaných horninách" / Komínek, Jiří -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 11, č. 2 (1987), s. 95-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání výboru OSN pro přírodní zdroje / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 9 (1989), s. 284-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání výboru RVHP pro spolupráci v oblasti paliv a surovin / Pácal, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 156
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasiegi ladolodów plejstocenskich i deglacjacja obszaru miedzi Sudetami i Walem Slaskim / Badura, Janusz, Przybylski, Bogusław -- In: Biuletyn państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Roč. 385 (1998), s. 9-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Zásobování pitnou vodou a ochrana životního prostředí v horských rekreačních oblastech Čech / Žitný, Ladislav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 6 (1983), s. 143-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Zásobování Pomoraví pitnou vodou / Heisler, Jan -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 38, č. 2 (1988), s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)