Listování
od 

Zasedání subkomisí pro klasifikaci hornin / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 6-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání technického výboru MAAE "Uranová ložiska v magmatických a metamorfovaných horninách" / Komínek, Jiří -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 11, č. 2 (1987), s. 95-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání výboru OSN pro přírodní zdroje / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 9 (1989), s. 284-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasedání výboru RVHP pro spolupráci v oblasti paliv a surovin / Pácal, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 156
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasiegi ladolodów plejstocenskich i deglacjacja obszaru miedzi Sudetami i Walem Slaskim / Badura, Janusz, Przybylski, Bogusław -- In: Biuletyn państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Roč. 385 (1998), s. 9-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Zásobování pitnou vodou a ochrana životního prostředí v horských rekreačních oblastech Čech / Žitný, Ladislav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 6 (1983), s. 143-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Zásobování Pomoraví pitnou vodou / Heisler, Jan -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 38, č. 2 (1988), s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Zásobovanie východoslovenskej oblasti v priestore Starina-Humenné-Vranov-Prešov pitnou vodou / Fuksa, Kuzma -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 32, č. 9 (1982), s. 239-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Zásoby uhlí / Skokan, Ladislav -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 33, č. 3 (1984), s. 138-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasoby wodne rzek karkonoskich po śnieżnej zimie 2005-2006 roku / Dubicki, Alfred, Malinowska-Małek, Józefa -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 141-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Zastavení v Hřídelci / Pišl, Milan, 1920- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 3 (2004), s. 198-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich / Buczyński, Sebastian, Modelska, Magdalena -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Tom 55, nr. 4 (2007), s. 319-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Zastosowanie elektroodporowej tomografii (ERT) w badaniach deformacji stoków w podłożu anizotropowym: studia w Karpatach fliszowych
Zastosowanie wskaźników wypadkowości do oceny ryzyka wypadkowego w górnictwie / Boháč, Z., Doležalová, Hana, Krause, M. -- In: Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej -- Roč. 279, č. 1764 (2007), s. 217-224
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zastosowanie wybranych grup mikroorganizmów planktonicznych do stratygrafii górnej jury i dolnej kredy Karpat polskich / Obermajer, Marek -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 35, č. 1 (1987), s. 17-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam / Jačková, Ivana, Mach, K., Žák, Karel -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 74, č. 1 (1999), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam / Jačková, Ivana, Mach, Karel, 1964-, Žák, Karel, 1957- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 1 (1999), s. 51-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Zastoupení kamenné industrie na lokalitě Pavlov I. (jihovýchodní okraj zkoumané plochy) / Bartošíková, Zita, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [1-2]
Zdroj: ČGS (UNM)
Zastoupení kamenných surovin na szeletských stanicích Drysice I a Ondratice IV (okres Prostějov, Vyškov) / Přichystal, Antonín -- In: Pravěk -- ISSN 8086399079 -- Roč. NŘ 10/2000, č. 1 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín / Nehyba, Slavomír, Rez, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)