Listování
od 

Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich / Buczyński, Sebastian, Modelska, Magdalena -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Tom 55, nr. 4 (2007), s. 319-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Zastosowanie elektroodporowej tomografii (ERT) w badaniach deformacji stoków w podłożu anizotropowym: studia w Karpatach fliszowych
Zastosowanie wskaźników wypadkowości do oceny ryzyka wypadkowego w górnictwie / Boháč, Z., Doležalová, Hana, Krause, M. -- In: Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej -- Roč. 279, č. 1764 (2007), s. 217-224
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zastosowanie wybranych grup mikroorganizmów planktonicznych do stratygrafii górnej jury i dolnej kredy Karpat polskich / Obermajer, Marek -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 35, č. 1 (1987), s. 17-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam / Jačková, Ivana, Mach, K., Žák, Karel -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 74, č. 1 (1999), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam / Jačková, Ivana, Mach, Karel, 1964-, Žák, Karel, 1957- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 1 (1999), s. 51-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Zastoupení kamenné industrie na lokalitě Pavlov I. (jihovýchodní okraj zkoumané plochy) / Bartošíková, Zita, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [1-2]
Zdroj: ČGS (UNM)
Zastoupení kamenných surovin na szeletských stanicích Drysice I a Ondratice IV (okres Prostějov, Vyškov) / Přichystal, Antonín -- In: Pravěk -- ISSN 8086399079 -- Roč. NŘ 10/2000, č. 1 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín / Nehyba, Slavomír, Rez, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku / Nehyba, Slavomír, Rez, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XIV, č. 1 (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Zastoupení prvků vzácných zemin v půdách České republiky / Beneš, Stanislav -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 39, č. 4 (1994), s. 335-349
Zdroj: ČGS (UNM)
Zastoupení síry a stopových prvků ve světové modelové černouhelné a antracitové sloji
Zastowanie zdječ termalnych w kartowaniu krajoobrazowym / Gil, Eugeniusz -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 18, č. 2 (1982), s. 104-109, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zástupci čeledi Discosauriscidae (Romer 1947) na lokalitě Obora (24-14 Boskovice) / Dostál, Ondřej -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Zástupci rodu Delops Rickards, 1965 (Trilobita) v barrandienském siluru / Šnajdr, Milan, 1930-1989 -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 150, č. 3-4 (1981), s. 153-157, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zástupci rodu Mucronaspis a Songxites (Trilobita) z českého svrchního ordoviku
Zástupci rodů Palmula a Neoflabellina v křídě Českého masívu
Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam / Ivanov, Martin -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 33-34 (2003-2004), p. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasvěcená samota / Mikuláš, Radek -- In: Respekt -- Roč. 19, č. 31 (2008), s. 56-58
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zatápění uranového dolu Hamr I / Ekert, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 17, č. 5 (2010), s. 9-13
Zdroj: ČGS (UNM)