Listování
od 

Zdeněk Mrázek zemřel před deseti léty - 15.2.1952-15.4.1984 / Bauer, Jaroslav, Čejka, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 171-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdeněk Paděra died
Zdeněk Pouba osmdesátníkem / Pertold, Zdeněk, 1933- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. iii
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdeněk Pouba pětaosmdesátníkem / Pertold, Zdeněk, 1933- -- In: Zpravodaj Unie geologických asociací -- ISSN 1802-162X -- Č. 3 (2007), s. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdeněk V. Špinar / Roček, Zbyněk -- In: Society of Vertebrate Paleontology -- č. 166 (1996), s. 134
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zdenina Cave - a new discovery in the Kruhový Quarry near Srbsko, Bohemian Karst
Zdenina Cave - a new discovery in the Kruhový Quarry near Srbsko, Czech Karst
Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska / Jäger, O., Žák, Karel, Živor, R. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 28, č. 1 (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska / Jäger, Ondřej, Žák, Karel, 1957-, Živor, Roman, 1958- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 28 (2002), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdokonalení technologie vrtání v podmínkách MGE / Hoza, František, Tkačenko, Alexandr Grigorjevič -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 10 (1989), s. 312-313
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdokonalování metod vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu
Zdounky / Bubík, Miroslav, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 66-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdravica k sedemdesiatinám RNDr. Milana Hábera, CSc. / Andráš, Peter, Táborský, Zdeněk -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 5 (2007), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdravica k šest'desiatke RNDr. Michala Elečka, CSc. / Vass, Dionýz, 1934- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 113 (2007), s. 13-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdravica k šesťdesiatke RNDr.Laurenca Snopku, CSc. / Fusán, Oto -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 94 (1992), s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdravotní stav chrupu populace knovízské kultury. / Bejdová, Šárka, Velemínský, Petr (2008) -- In: Bioarcheologie v České republice. -- ISBN 978-80-7394-026-3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Zdroj hodnotných materiálů - kopyrolýza uhlí s plasty / Buchtele, Jaroslav, Kovářová, Jana, Straka, Pavel -- In: Odpady -- Roč. 10, č. 1 (2000), s. 21
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zdroj, přenos a ukládání kovů / Žák, Karel, 1957- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 1 (1992), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdroje a fyzikálně chemické podmínky vzniku rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry) : (abstrakt přednášky) / Žák, Karel, 1957- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1988), s. 479
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdroje a těžba zlata v ČLR / Lipták, Július -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 37, č. 3 (1988), s. 137-139
Zdroj: ČGS (UNM)