Listování
od 

Zdroje křišťálové suroviny v pravěku na Moravě / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1989), s. 86-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdroje podzemích vod pro provoz tepelných čerpadel / Myslil, Vlastimil, 1924- -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 8 (1992), s. 286-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň) / Jelínek, Emil, 1943-, Pašava, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 146-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masívu / Jelínek, E., Pašava, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zdroje, vlastnosti, stabilita přírodního stavebního kamene a kameniva z území města Ostravy / Martinec, Petr, Vavro, M. -- In: Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve". -- S. 121-129
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zdroje znečištění ovzduší / Buček, J., Kolejka, J., Zapletalová, Jana -- In: Životní prostředí-Brno 1996 -- s. 60-63
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve / Buriánek, David, Martínek, Karel, Verner, Kryštof, Žáček, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. zima (2013), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat / Franců, Juraj, 1957-, Hanžl, Pavel, Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, 1958-, Otava, Jiří, 1950-, Švancara, Jan -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 45
Zdroj: ČGS (UNM)
Združovanie uhlových meraní na počítači / Bláha, Petr -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 1 (1987), s. 85-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdrženlivý věštec krize / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 20, č. 51 (2009), s. 70-70
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
ZDS - a computer program for full analysis of X-ray powder diffraction patterns / Ondruš, Petr, 1960-, Skála, Roman, 1967- -- In: 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994. Book of Abstracts -- s. 87
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdůvodnění vysoké těžební kapacity projektovaných sond na připravovaném PZP Uhřice / Buzinov, Stanislav Nikolajevič, Dorda, Otakar, Kovaljov, Andrej Leonardovič, Semjonov, Oleg Grigorjevič -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 40, č. 3 (1995), s. 223-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Zehn Jahre Wasserbeschaffenheitsuntersuchungen im Rahmen der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe
Zeitbilanz eines Schemas der Erdkrustenentwicklung in einem Nord-Süd-Schnitt von Berlin bis Prag / Neumann, Werner -- In: Zeitschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Jg. 14, Nr. 1 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeiten variscischer Abkühlung im westlichen Erzgebirge - Ergebnisse von 40 Ar/39 Ar- und Rb-Sr-Untersuchungen an Metamorphiten und Plutoniten / Hess, J. C., Lippolt, H. J., Werner, O. -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- Nr. 1 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Der Zeitfaktor zur Bildung von Senkungen in der Handlovaer Braunkohlenlagerstaette
Das "Zeitlineal" massgeblich für GSSPs Kalibrierungen - eine formatierte Korrelationstabelle als chronostratigraphisher Standard / Weddige, Karsten -- In: Senckenbergiana lethaea -- ISSN 0037-2110 -- Jg. 85, Nr. 2 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Zelená a hnědá Sahara : klima, mýtus svobody a islamizace Evropy / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 3 (2009), s. 166-175
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zelená a hnědá Sahara : klima, mýtus svobody a islamizace Evropy / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 3 (2009), s. 166-171, 174-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře / Kočí, Vladimír, 1972- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 1 (2006), s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)