Listování
od 

Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve / Buriánek, David, Martínek, Karel, Verner, Kryštof, Žáček, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. zima (2013), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat / Franců, Juraj, 1957-, Hanžl, Pavel, Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, 1958-, Otava, Jiří, 1950-, Švancara, Jan -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 45
Zdroj: ČGS (UNM)
Združovanie uhlových meraní na počítači / Bláha, Petr -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 1 (1987), s. 85-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdrženlivý věštec krize / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 20, č. 51 (2009), s. 70-70
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
ZDS - a computer program for full analysis of X-ray powder diffraction patterns / Ondruš, Petr, 1960-, Skála, Roman, 1967- -- In: 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994. Book of Abstracts -- s. 87
Zdroj: ČGS (UNM)
Zdůvodnění vysoké těžební kapacity projektovaných sond na připravovaném PZP Uhřice / Buzinov, Stanislav Nikolajevič, Dorda, Otakar, Kovaljov, Andrej Leonardovič, Semjonov, Oleg Grigorjevič -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 40, č. 3 (1995), s. 223-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Zehn Jahre Wasserbeschaffenheitsuntersuchungen im Rahmen der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe
Zeitbilanz eines Schemas der Erdkrustenentwicklung in einem Nord-Süd-Schnitt von Berlin bis Prag / Neumann, Werner -- In: Zeitschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Jg. 14, Nr. 1 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeiten variscischer Abkühlung im westlichen Erzgebirge - Ergebnisse von 40 Ar/39 Ar- und Rb-Sr-Untersuchungen an Metamorphiten und Plutoniten / Hess, J. C., Lippolt, H. J., Werner, O. -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- Nr. 1 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Der Zeitfaktor zur Bildung von Senkungen in der Handlovaer Braunkohlenlagerstaette
Das "Zeitlineal" massgeblich für GSSPs Kalibrierungen - eine formatierte Korrelationstabelle als chronostratigraphisher Standard / Weddige, Karsten -- In: Senckenbergiana lethaea -- ISSN 0037-2110 -- Jg. 85, Nr. 2 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Zelená a hnědá Sahara : klima, mýtus svobody a islamizace Evropy / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 3 (2009), s. 166-175
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zelená a hnědá Sahara : klima, mýtus svobody a islamizace Evropy / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 3 (2009), s. 166-171, 174-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře / Kočí, Vladimír, 1972- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 1 (2006), s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Zelené pískovce východních Čech a jejich využití jako stavebního a sochařského kamene / Martinec, Petr, Vavro, M. -- In: Kámen -- ISSN 1210-9452 -- Roč. 11, č. 1 (2005), s. 20-25
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zelené údolí / Lacina, Jan -- In: Chudobín - historie zaniklé obce -- s. 23-33
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika / Cempírek, Jan, Novák, Milan, 1952- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Zelený grossular ("tsavorit") ze severní Sibiře / Kolesar, P., Sejkora, J., Šrein, Vladimír, Tvrdý, J. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 204-205
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zelený grosular 'tsavorit' ze severní Sibiře / Kolesar, Peter, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír, Tvrdý, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 204-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Zelený muskovit z nových lokalit na Slovensku / Doubek, Zdeněk, Jahn, Ján -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 4 (1993), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)