Listování
od 

Zelené pískovce východních Čech a jejich využití jako stavebního a sochařského kamene / Martinec, Petr, Vavro, M. -- In: Kámen -- ISSN 1210-9452 -- Roč. 11, č. 1 (2005), s. 20-25
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zelené údolí / Lacina, Jan -- In: Chudobín - historie zaniklé obce -- s. 23-33
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika / Cempírek, Jan, Novák, Milan, 1952- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Zelený grossular ("tsavorit") ze severní Sibiře / Kolesar, P., Sejkora, J., Šrein, Vladimír, Tvrdý, J. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 204-205
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zelený grosular 'tsavorit' ze severní Sibiře / Kolesar, Peter, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír, Tvrdý, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 204-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Zelený muskovit z nových lokalit na Slovensku / Doubek, Zdeněk, Jahn, Ján -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 4 (1993), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Der Zelezna Hurka (Eisenbühl) - Zur Vulkanologie und Geochemie eines quartären Schlakken- und Lapillikegels am S'Rand des Egergrabens / Schwarzkopf, L., Tobschall, H. J. -- In: Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 2 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
"Zelezné klády" výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny / Mikuláš, Radek -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 52, č. 4 (1997), s. 117-118
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zellerndorf - aufgelassene Ziegelei. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn / Cicha, Ivan, 1932-, Havlíček, Pavel, Holásek, Oldřich, Kovanda, Jiří, Papp, Helga, Roetzel, Reinhard, Smolíková, Libuše, Wimmer-Frey, Ingeborg -- In: Geologische Karten ÖK 9 Retz und ÖK 22 Hollabrunn - Geogenes Naturraumpotential der Bezirke Horn und Hollabrunn -- ISBN 3-85316-005-0 -- s. 315-321
Zdroj: ČGS (UNM)
Země a Slunce / Filip, Jiří -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 20-23
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Země a život - čtvrtohory / Cílek, Václav -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 44-47
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Země a život - prvohory / Hladil, Jindřich -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 30-35
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Země a život - třetihory / Kadlecová, Eva -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 40-43
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Země jako ledová koule : je rozvoj mnohobuněčných organizmů výsledkem globálního zalednění? / Bruthans, Jiří -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 81, č. 5 (2002), s. 254-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Země-Měsíc jako dvojplaneta a k příčinám jejich vzájemného působení / Čech, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 1 (1991), s. 65-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Země se chová jako syrové vejce : geologové a další odborníci hledají příčiny zpomalování rotace naší planety / jj, Mikuláš, Radek -- In: Lidové noviny -- Roč. 20, č. 286 (2007), s. 28-28
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Země se stále třese / Špičák, Aleš, Zázvorka, J., Zedník, Jan -- In: Večerka -- - (1999), s. 1-2
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Země se třese / Bobůrková, E., Zedník, Jan -- In: MF Dnes -- Roč. 7, č. 43 (1999), s. 18-23
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Zeměchy - Upper Pleistocene loess/paleosols sequence from Central Bohemia / Hošek, Jan, Knésl, Ilja, Lisá, Lenka, Meszner, Sasha -- In: 36. Hauptversammlung der Deutschen Quartärvereinigung-DEUQUA -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Zemědělská kolonizace a její dopad : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 8 / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 1999, č. 8 (1999), s. 227-233
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ