Listování
od 

Zemětřesení v Hrubém Jeseníku 14. 6. 2012 / Krumlová, Hana, Pazdírková, Jana, Pecina, Vratislav, Sýkorová, Zdeňka, Špaček, Petr, Zedník, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zemětřesení v Hrubém Jeseníku 14. 6. 2012 / Krumlová, H., Pazdírková, J., Pecina, V., Sýkorová, Z., Špaček, P., Zedník, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, 1-2 (2013), s. 202-205
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Zemětřesení v Jeseníkách v r.1986
Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor / Pěgřímek, Rastislav, 1931-, Petrovský, Vladimír, 1925- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2005), s. 37-39, 2 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemětřesení v Krušných horách / Škaloud, Jiří -- In: Lidé + Země -- Roč. 38, č. 9 (1989), s. 391
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemětřesení v Northridge / Procházková, Dana -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Roč. 3, č. 7-8 (1995), s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemětřesení v oblasti povrchových dolů na mostecku / Knaislová, Dana, Procházková, Dana, 1945-, Tobyáš, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 10 (1984), s. 276-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemětřesení v Porýní / Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 3 (2007), s. 184-185
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zemětřesení v Porýní / Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 3 (2007), s. 184-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemětřesení v západních Čechách / Boušková, Alena, Hampl, František, Klíma, Karel, Špičák, Aleš, Zahradník, J., Zedník, Jan
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Zemětřesení ve službách energetiky : seismika pomáhá těžit ropu a zemní plyn i čerpat geotermální energii / Fischer, Tomáš, 1961-, Šílený, Jan, 1952- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 12 (2009), s. 798-799
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemětřesení ve službách energetiky / Fischer, Tomáš, Šílený, Jan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 12 (2009), s. 798-799
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Zemětřesná aktivita hronovsko-poříčské poruchy ve vztahu k recentní tektonické dynamice / Pospíšil, Lubomil, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 59-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemětřesné ohrožení České republiky korigované o vliv místní geologie
Zemětřesné ohrožení Severočeské hnědouhelné pánve - příklad korekce výpočtu na lokální geologickou stavbu / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstrakta - Seminář "Výzkum hlubinné geologické stavby České republiky -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zemětřesné roje v západní části Českého masívu a jejich spojitost s korovými fluidy
Zemětřesné roje v západních Čechách / Procházková, Dana -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 69, č. 6 (1990), s. 323-326
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemětřesný roj 1985-86 v západních Čechách a jeho vztah ke struktuře oblasti / Procházková, Dana, 1945- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 159-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemětřesný roj v západních Čechách 1985-1986 / Procházková, Dana, 1945- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 2 (1988), s. 33-36, fot. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeminové kovraly jako dokumentační exponát, studijní objekt i dekorace / Fediuk, František, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Č. 9 (1988), s. 286
Zdroj: ČGS (UNM)