Listování
od 

Zemřel RNDr. Jiří Čermák (*26.3.1932 +15.1.2003) / Klen, Lubomír, Václ, Jaroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 247
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel RNDr. Lubomír Malý / Plchová, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 11 (2006), s. 46
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel RNDr. Lubomír Malý / Plchová, Jarmila -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 4 (2007), s. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel RNDr. Petr Batík / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 7 (2008), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel RNDr. Vladimír Havlíček, CSc. / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 1 (2000), s. 88
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel RNDr. Vladimír Zoubek, DrSc. / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 2 (1995), s. 119
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel vysokoškolský pedagog PaeDr. Václav Pavlíček (*25. 6. 1946 - ?4. 8. 2012) / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 52 (2013), s. 245
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřela Dr. Vodičková-Kneblová, CSc. / Šibrava, Vladimír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 4 (2000), s. 453
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřela dr. Zdeňka Brunnerová, CSc. *7.4.1932 +3.3.1996 / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 2 (1996), s. 172
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřela Ing. Libuše Češková, CSc. / Slobodník, Marek, 1957- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 439-441
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřela RNDr. Alena Jurková, Csc. / Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 5 (1988), s. 319
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřela RNDr. Eva Hanzlíková, CSc. / Menčík, Eduard -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 4 (1995), s. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemská brána - an example of an epigenetic valley
Zemská brána - příklad epigenetického údolí / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 12 (1991), s. 374
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemská tíže z vesmíru : družice CHAMP, GRACE a GOCE / Klokočník, Jaroslav, 1948- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 1 (2009), s. 30-33, 36, obálka s. 1-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemské a odpadní teplo na rudných dolech / Šefrna, Zdeněk -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Racionalizace spotřeby a úspory energie v hornictví -- s. 65-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemské bloky se pohybují i u nás / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Akademický bulletin AV ČR -- -, č. 5 (2005), s. 14-15
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zemské bloky se pohybují i u nás / Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 5 (2005), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemské magnetické pole v současnosti a v minulosti / Bucha, Václav, 1928-, Janáčková, Alena, Siráň, Gustáv -- In: Československý časopis pro fyziku. sekce A -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 446-460
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemské planety v zrcadle principu jednoty v rozmanitosti / Beneš, Konrád -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1989), s. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)