Listování
od 

Zemný prúd v katastri obce Klieština / Kováčik, Miloš, Kováčiková, Mária, Modlitba, Igor -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 177-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel Antonín Kašpárek (11. září 1925 - 20. března 2013) / Dobrovitovský, Pavel, Krejsek, Štěpán, Kynický, Jindřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 277
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel člen korespondent ČSAV Josef Svoboda / Pokorný, Vladimír, 1922-1989 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 62, č. 10 (1983), s. 315
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel doc. Dr. Ing. Arnošt Dvořák, DrSc. / Pašek, Jaroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 1 (1983), s. 108-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec / Houzar, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 352
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel doc. Ing. Dušan Němec / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 3 (2001), s. 225
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec / Houzar, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 221-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel František Peštál, významný sběratel minerálů v Třebíči / Houzar, Stanislav, Šilhavý, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 2 (2013), s. 175-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel geolog a archeolog RMDr. Karel Žebera, DrSc. / Červený, Tomáš -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 27, č. 2 (1987), s. 72
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel Ing. Jiří Komínek, CSc. / Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 3 (2006), s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel Jan Kořan, DrSc. / Vaněček, Mirko, 1928- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 6 (1986), s. 377
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa / Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 167
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel mineralog RNDr. František Novák / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 9 (2009), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc. / Hak, Jaroslav, 1931-, Jansa, Jiří, Malec, Jan, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 109-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel mineralog RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. / Houzar, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 83 (1998), s. 177-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel Miroslav Váně / Krutský, Norbert -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 11 (2010), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel objevitel ložiska Erdenet, RNDr. Emanuel Komínek (28. listopadu 1929 - 29. května 1993) -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel paleontolog Zdeněk V. Špinar / Roček, Zbyněk -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 43, č. 4 (1995), s. 191
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zemřel prof. ing. dr. Quido Záruba / Pašek, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 308
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. / Pašek, Jaroslav -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 8, č. 2 (2005), s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)