Listování
od 

Zemské bloky se pohybují i u nás / Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 5 (2005), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemské magnetické pole v současnosti a v minulosti / Bucha, Václav, 1928-, Janáčková, Alena, Siráň, Gustáv -- In: Československý časopis pro fyziku. sekce A -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 446-460
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemské planety v zrcadle principu jednoty v rozmanitosti / Beneš, Konrád -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1989), s. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemské teplo v Českém masivu / Myslil, Vlastimil, 1924- -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 135-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeofylit ze Soutěsek u Děčína / Slavíček, Petr -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 4 (1984), s. 432
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolit - persektívna surovina pre stavebníctvo / Dzivák, Martin, Janotka, Ivan, Jeřábek, Milan, Špaček, Antonín -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 4, č. 2 (2001), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolit erionit-offretitové skupiny z Uhlířského vrchu u Bruntálu / Zimák, Jiří, 1956- -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 37, č. 2 (1988), s. 169-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolite, a promising raw material in the Czech Republic
Zeolite aus Böhmen / König, Wilhelm -- In: Aufschluss -- ISSN 0004-7856 -- Jg. 50, Nr. 1 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts. : petrography, geochemistry and amygdale mineralogy / Adamovič, Jiří, 1965-, Cajz, Vladimír, 1959-, Chvátal, Marek, 1972-, Langrová, Anna, Novák, Jiří Karel, Rychlý, Rudolf, Ulrych, Jaromír, 1943-, Wiesner, Tomáš -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 22 (129), p. 79-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolite-Bearing Trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts.: Petrography, Geochemistry and Amygdale Mineralogy / Adamovič, Jiří, Cajz, Vladimír, Chvátal, M., Langrová, Anna, Novák, Jiří Karel, Rychlý, R., Ulrych, Jaromír, Wiesner, T. -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 22 (129), s. 79-96
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zeolite Localities of the Czech Republic: a Review / Rychlý, R., Ulrych, Jaromír -- In: Micro Probe -- Roč. 8, č. 10 (1999), s. 14-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zeolite Localities of the Czech Republic: A Review / Rychlý, R., Ulrych, Jaromír -- In: Zeolity a jejich aplikace -- s. 6 s.
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zeolite mineralization at Vinařická hora hill. The 5th cyclic mineralogical seminar - Applied mineralogy solving ecologic problems
Zeolite occurrences and prognoses in Bohemian Massif
Zeolite occurrences and prognosis in the Bohemian Massif
Zeolite occurrences in Alpine-type veins from Jeseníky Mts
Zeolite occurrences in the Žulová massif area
Zeolite occurrences in Železné hory Mts.
Zeolite of the erionite-offretite group from Uhlířský Vrch-hill, near Bruntál (north Moravia)