Listování
od 

Zeolity jako drahé kameny / Kouřimský, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 40-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity jako perspektivní surovina v České republice / Pácal, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1993), s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity leucit a analcim v petrologii / Ulrych, Jaromír -- In: Zeolity a jejich aplikace -- s. 5
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zeolity magnetitového ložiska Švagrov / Bumbálek, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 116-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity melafyrů SV Čech / Zeman, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 107
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity neovulkanitů jihovýchodní Moravy / Bednařík, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 127-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity podkrkonošské pánve / Řídkošil, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity příbramského polymetalického revíru / Černý, Pavel, Černý, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 205-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků / Liberský, Jaroslav -- In: Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek -- s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků / Liberský, Jaroslav -- In: Pracovní setkání zeolity - ekologická surovina -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity v jílovském zlatonosném revíru / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 81-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity v pikritech z těšínitové asociace na lokalitě Hončova hůrka u Příbora (severní Morava) / Kudělásek, Vladimír, Kudělásková, Miloslava, Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 3 (1990), s. 317-321
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity Vinařické hory u Kladna / Sejkora, Jiří, 1968-, Skála, Roman -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 90-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity z Kožušné u Štětínova / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 5 (2000), s. 379-383
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 59-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity z Ostrova krále Jiřího v Antarktidě / Exnar, Petr, Janouch, Michal, Rychlý, Rudolf -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 178-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity z příbramského kavernového zásobníku plynu / Černý, Pavel, Lantora, Milan, Sejkora, Jiří, 1968-, Urban, Karel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 93-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Zero-Frequency Tidal Distortion Due to the Orbital Elements of Tide-Forming Bodies / Vatrt, Viliam -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 40, no. 2 (1996), s. 119-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky / Mikoláš, Milan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 8 (2004), s. 26-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení a využití hnědouhelných ložisek České republiky