Listování
od 

Zimní období na severní hemisféře a extraterestrické vlivy / Bochníček, Josef, Bucha, Václav, Hejda, Pavel, Pýcha, Josef -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 87-91
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Zinc / Mihaljevič, Martin -- In: Encyclopedia of Geochemistry -- ISBN 0-412-75500-9 -- s. 674-675
Zdroj: ČGS (UNM)
Zinc partitioning between glass and silicate phase in historical and modern lead-zinc metallurgical slags from the Příbram district, Czech Republic / Ettler, Vojtěch, Jelínek, Emil, Johan, Zdeněk, Touray, Jean-Claude -- In: Comptes Rendus Acad.Sci.Paris, Science de la Terre et des planetes -- ISSN 0762-0969 -- Roč. 331, č. 4 (2000), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Zinclipscombite ZnFe23+(PO4)2(OH)2 - a new mineral
Zincolivenite from the ore district Krupka, the Krušné hory Mts., Czech Republic
Zinek ve vodách české křídové pánve / Zýka, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 10 (1988), s. 306-308
Zdroj: ČGS (UNM)
Zinkerzförderung in der Umgebung von Merklín
Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika) / Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Škoda, Radek, Škovíra, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Zinkolivenite from ore deposit Krupka, Erzgebirge, Czech Republic
Zinkolivenite from the ore district Krupka, the Krušné hory Mts., Czech Republic
Zinkolivent z rudníko ložiska Krupka, Krušné Hory (Česká republika) / Sejkora, Jiří, Škoda, Radek, Škovíra, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Zinn-Lagerstätten : regionale Überblick uüber die Zinn-Lagerstätten der Welt, ihre Klassifikation sowie ökonomische Faktoren / Bator, Ž., Ďuriš, Miloslav, Hak, Jaroslav, 1931-, Hruška, Jiří, Květoňová, Eva, Žadamba, N., Žežulka, Jaroslav, 1931- -- In: Zeitschrift für angewandte Geologie -- ISSN 0044-2259 -- Jg. 29, Nr. 6 (1983)
Zdroj: ČGS (UNM)
Zinnlagerstätten des Osterzgebirges, Zinnwald - Altenberg - Sadisdorf / Thalheim, Klaus -- In: GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse-Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : 161. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften : 30.9.-02.10.2009 Dresden : Exkursionführer. Exkursionsführer und Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften ; Heft 241 -- ISBN 978-3-86944-004-0 -- s. 116-133
Zdroj: ČGS (UNM)
The Zinnwald greisen deposit related to post-collisional A-type silicic magmatism in the Variscan Eastern Erzgebirge/Krušné hory / Förster, Hans-Jürgen, 1948-, Gottesmann, Bärbel, Sala, Manuel, Seltmann, Reimar, Štemprok, Miroslav, Wolf, Dieter -- In: Genetic significance of phosphorus in fractionated granites - Excursion guide -- ISBN 80-7075-273-4 -- s. 33-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát / Novák, Milan, 1952-, Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 6 (2006), s. 444-447
Zdroj: ČGS (UNM)
F.X. Zippe - ein Landsmann aus Kittlitz (Falkenau) in Nordboehmen
Zippeite group minerals
Zircon ages and Nd-Sr isotopic data for granitoid rocks of the Lusatian Block, Saxony, and their geodynamic significance / Eidam, J., Hammer, Jörg, Hegner, Ernst, Krauss, Manfred, Kröner, Alfred -- In: Seventh meeting of the Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1 -- s. 446-447
Zdroj: ČGS (UNM)
Zircon ages for high pressure granulites from South Bohemia, Czech Republic, and their connection to Carboniferous high temperature processes / Kröner, Alfred, Nemchin, A. A., O'Brien, Patrick J., Pidgeon, R. T. -- In: Contributions to mineralogy and petrology -- ISSN 0010-7999 -- Vol. 138, no. 2 (2000), p. 127-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Zircon ages of high-grades gneisses in the eastern Erzgebirge (Central European Variscides) - constraints on origin of the rocks and Precambrian to Ordovician magmatic events in the Variscan foldbelt / Beljatski, B. V., Berger, H.-J., Götze, J., Kempe, U., Koch, E. A., Nasdala, Lutz, Schaltegger, Urs, Tichomirova, M. -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Vol. 56, no. 4 (2001), p. 303-332
Zdroj: ČGS (UNM)