Listování
od 

Zircon in highly evolved Hercynian Homolka Granite, Moldanubian Zone, Czech Republic: Indicator of magma source and petrogenesis / Breiter, Karel, 1956-, Klečka, Milan, Pivec, Edvín, Uher, Pavel -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 49, no. 3 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Zircon in Ostrava-Karviná coal tonsteins
Zircon (re)crystallization during short-lived, high-P granulite facies metamorphism (Eger Complex, NW Bohemian Massif) / Konopásek, J., Košler, J., Pilátová, E., Sláma, Jiří -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Roč. 32, č. 8 (2014), s. 885-902
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zircon Typological Investigations from the Seufzergründel Placer Near Hermsdorf in the Saxon Switzerland, Eastern Germany / Tietz, Olaf -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 15 (2003), p. 160-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Zircon typology and preliminary mineral chemical and isotopic investigations on basaltic gem stone zircons from eastern Saxony (Germany)
Zircon typology, geochronology and whole rock Sr-Nd isotope systematics of the Mecsek Mountain granitoids in the Tisia Terrane (Hungary) / Buda, G., Klötzli, U. S., Skiöld, T. -- In: Mineralogy and petrology -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 81, no. 1-2 (2004), p. 113-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Zircon typology of granitoids from the Moldanubian batholi th / Jalovec, J., Klečka, Milan, Matějka, D. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1993), s. 44-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zircon typology of granitoids from the Moldanubian batholith
Zircon typology of Moldanubian leptynites of Passauer Wald (Bavaria): a key to their origin / Tondar, Peter, Troll, Georg -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 316-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Zircon (Variant.)
Zirconium mineralization of young volcanic rocks from northern Bohemia / Pivec, Edvín, Rutšek, Jozef, Rychlý, Rudolf, Ulrych, Jaromír -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 2 (1992), s. 91-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirconolite, baddeleyite, and geikielite in clinohumite-spinel-forsterite marbles near Horažďovice and Prachatice in southwestern Bohemia
Zirconolite in marble at Krahulov and age of HT/LP metamorphism in the contact aureole of the Třebíč Pluton (Moldanubian zone)
Zircons and baddeleyites from differentiated meteorites - basaltic achondrites : Ion probe dating and REE systematics / Bukovanská, Marcela, Ireland, T. R., Janicke, J. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 3 (1997), p. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Zircons from the Hodruša intrusive complex (Western Carpathians)
Zircons of gemeric granites (West Carpathians - Czechoslovakia) / Jakabská, Katarína, Rozložník, Ladislav -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 2 (1989), p. 141-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkon extrémně obohacený P, Bi, Nb, Sc, U a F z frakcionovaného peraluminického granitu, pereluminický granitový system Podlesí, Česká republika
Zirkon v náplavech horního toku Lužnice a jeho vztah k leteckým anomáliím radioaktivity / Maňour, Jiří, Procházka, Josef, Vavřín, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 5 (1992), s. 129-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru / Chmielová, Marta, Martinec, Petr, 1942-, Weiss, Zdeněk -- In: Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I -- s. 114-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkon z Pačejova / Černý, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 4 (2004), s. 318-319
Zdroj: ČGS (UNM)