Listování
od 

Zircon typology of granitoids from the Moldanubian batholi th / Jalovec, J., Klečka, Milan, Matějka, D. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1993), s. 44-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zircon typology of granitoids from the Moldanubian batholith
Zircon typology of Moldanubian leptynites of Passauer Wald (Bavaria): a key to their origin / Tondar, Peter, Troll, Georg -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 316-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Zircon (Variant.)
Zirconium mineralization of young volcanic rocks from northern Bohemia / Pivec, Edvín, Rutšek, Jozef, Rychlý, Rudolf, Ulrych, Jaromír -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 2 (1992), s. 91-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirconolite, baddeleyite, and geikielite in clinohumite-spinel-forsterite marbles near Horažďovice and Prachatice in southwestern Bohemia
Zirconolite in marble at Krahulov and age of HT/LP metamorphism in the contact aureole of the Třebíč Pluton (Moldanubian zone)
Zircons and baddeleyites from differentiated meteorites - basaltic achondrites : Ion probe dating and REE systematics / Bukovanská, Marcela, Ireland, T. R., Janicke, J. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 3 (1997), p. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Zircons from the Hodruša intrusive complex (Western Carpathians)
Zircons of gemeric granites (West Carpathians - Czechoslovakia) / Jakabská, Katarína, Rozložník, Ladislav -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 2 (1989), p. 141-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkon extrémně obohacený P, Bi, Nb, Sc, U a F z frakcionovaného peraluminického granitu, pereluminický granitový system Podlesí, Česká republika
Zirkon v náplavech horního toku Lužnice a jeho vztah k leteckým anomáliím radioaktivity / Maňour, Jiří, Procházka, Josef, Vavřín, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 5 (1992), s. 129-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru / Chmielová, Marta, Martinec, Petr, 1942-, Weiss, Zdeněk -- In: Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I -- s. 114-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkon z Pačejova / Černý, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 4 (2004), s. 318-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkoniové minerály v trachytických horninách Lužických hor / Kühn, Jiří, Kühn, Petr -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkonium a hafnium / Zedník, Václav -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 20, č. 3-4 (1988), s. 76-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkonium a možnosti jeho získávání z uranových rud severočeské křídy / Baloun, Stanislav, Parobek, Pavel, Stuchlíková, Květa, Vaněk, Jiří -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 11, č. 1 (1987), s. 44-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkonium in den Sedimenten des Böhmisches Massivs und seine anomale Konzentrationen in der nordböhmischen Kreide
Zirkonium v sedimentech Českého masívu a jeho anomální koncentrace v severočeské křídě / Baloun, Stanislav, Čadek, Josef, 1929-1988, Čadková, Zdeňka, Hájková, Helena, Kühn, Petr, 1929-, Lepka, František, Obr, František, Parobek, Pavel, Scharm, Bohdan, 1937- -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie - mineralogie -- Č. 26 (1984), s. 9-80, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech v okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy / Červený, Aleš, Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav, Malec, Jan, Vrána, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1 (2008), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM