Listování
od 

Zircons of gemeric granites (West Carpathians - Czechoslovakia) / Jakabská, Katarína, Rozložník, Ladislav -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 2 (1989), p. 141-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkon extrémně obohacený P, Bi, Nb, Sc, U a F z frakcionovaného peraluminického granitu, pereluminický granitový system Podlesí, Česká republika
Zirkon v náplavech horního toku Lužnice a jeho vztah k leteckým anomáliím radioaktivity / Maňour, Jiří, Procházka, Josef, Vavřín, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 5 (1992), s. 129-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru / Chmielová, Marta, Martinec, Petr, 1942-, Weiss, Zdeněk -- In: Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I -- s. 114-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkon z Pačejova / Černý, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 4 (2004), s. 318-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkoniové minerály v trachytických horninách Lužických hor / Kühn, Jiří, Kühn, Petr -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkonium a hafnium / Zedník, Václav -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 20, č. 3-4 (1988), s. 76-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkonium a možnosti jeho získávání z uranových rud severočeské křídy / Baloun, Stanislav, Parobek, Pavel, Stuchlíková, Květa, Vaněk, Jiří -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 11, č. 1 (1987), s. 44-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkonium in den Sedimenten des Böhmisches Massivs und seine anomale Konzentrationen in der nordböhmischen Kreide
Zirkonium v sedimentech Českého masívu a jeho anomální koncentrace v severočeské křídě / Baloun, Stanislav, Čadek, Josef, 1929-1988, Čadková, Zdeňka, Hájková, Helena, Kühn, Petr, 1929-, Lepka, František, Obr, František, Parobek, Pavel, Scharm, Bohdan, 1937- -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie - mineralogie -- Č. 26 (1984), s. 9-80, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech v okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy / Červený, Aleš, Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav, Malec, Jan, Vrána, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1 (2008), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy / Červený, Aleš, Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav, Malec, Jan, Vrána, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 93, č. září (2008), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy / Červený, Aleš, 1974-, Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav, Malec, Jan, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 37-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy / Červený, A., Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav, Malec, J., Vrána, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae, Sci. geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 93, č. 1 (2008), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu / Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 94, č. 1-2 (2009), s. 67-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu / Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 94, č. 1 (2009), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF -- MZM
Zirkonolite in marble at Krahulov and age of HT/LP metamorphism in the contact aureole of the Třebíč Pluton (Moldanubian zone)
Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu / Jalovec, Jakub, Klečka, Milan, Matějka, Dobroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkóny hodrušského intruzívneho komplexu / Jakabská, Katarína -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 413-425
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání chrysolitu z olivinického čediče / Bulandr, Jiří, Žežulka, Jaroslav, 1931- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Drahé kameny -- s. 111-120
Zdroj: ČGS (UNM)