Listování
od 

Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech v okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy / Červený, Aleš, Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav, Malec, Jan, Vrána, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1 (2008), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy / Červený, Aleš, Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav, Malec, Jan, Vrána, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 93, č. září (2008), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy / Červený, Aleš, 1974-, Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav, Malec, Jan, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 37-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy / Červený, A., Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav, Malec, J., Vrána, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae, Sci. geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 93, č. 1 (2008), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu / Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 94, č. 1-2 (2009), s. 67-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu / Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 94, č. 1 (2009), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF -- MZM
Zirkonolite in marble at Krahulov and age of HT/LP metamorphism in the contact aureole of the Třebíč Pluton (Moldanubian zone)
Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu / Jalovec, Jakub, Klečka, Milan, Matějka, Dobroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkóny hodrušského intruzívneho komplexu / Jakabská, Katarína -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 413-425
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání chrysolitu z olivinického čediče / Bulandr, Jiří, Žežulka, Jaroslav, 1931- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Drahé kameny -- s. 111-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání cinvalditu z odpadů po těžbě a úpravě
Získávání deficitních kovů z rozpadlých katalytických soustav / Kálalová, Eliška -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. řada B -- Č. 32 (1987), s. 103-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání drahých kovů z galvanických odpadů / Srb, Miloslav, Vrobel, Leopold -- In: Šperkařství -- Roč. 13, č. 2 (1983), s. 17-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. Dokonč. / Srb, Miloslav, Vrobel, Leopold -- In: Šperkařství -- Roč. 14, č. 1 (1984), s. 24-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. II / Srb, Miloslav, Vrobel, Leopold -- In: Šperkařství -- Roč. 13, č. 3 (1983), s. 6-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. III / Srb, Miloslav, Vrobel, Leopold -- In: Šperkařství -- Roč. 13, č. 4 (1983), s. 24-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání drahých kovů z kyanidových výluhů koncentrátu Čelina cementací / Macura, Jan, Vodvářka, Petr -- In: Využitie kovonosných surovín -- ISBN 80-230-0000-4 -- s. 183-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání užitkových těžkých minerálů při těžbě štěrkopísků / Duda, Jan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 45-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání vápnitých mikrofosílií z tvrdých vápenců a slínovců metodou horké acetolýzy / Bubík, Miroslav, Kosmák, Vlastimil -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání zlata z kyanidových roztoků flotační metodou / Holečková, Helena, Petrželková, Barbora -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mineralogie -- Roč. 1985, č. 21 (1987), s. 117-130
Zdroj: ČGS (UNM)