Listování
od 

Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu / Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 94, č. 1-2 (2009), s. 67-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu / Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 94, č. 1 (2009), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF -- MZM
Zirkonolite in marble at Krahulov and age of HT/LP metamorphism in the contact aureole of the Třebíč Pluton (Moldanubian zone)
Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu / Jalovec, Jakub, Klečka, Milan, Matějka, Dobroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Zirkóny hodrušského intruzívneho komplexu / Jakabská, Katarína -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 413-425
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání chrysolitu z olivinického čediče / Bulandr, Jiří, Žežulka, Jaroslav, 1931- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Drahé kameny -- s. 111-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání cinvalditu z odpadů po těžbě a úpravě
Získávání deficitních kovů z rozpadlých katalytických soustav / Kálalová, Eliška -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. řada B -- Č. 32 (1987), s. 103-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání drahých kovů z galvanických odpadů / Srb, Miloslav, Vrobel, Leopold -- In: Šperkařství -- Roč. 13, č. 2 (1983), s. 17-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. Dokonč. / Srb, Miloslav, Vrobel, Leopold -- In: Šperkařství -- Roč. 14, č. 1 (1984), s. 24-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. II / Srb, Miloslav, Vrobel, Leopold -- In: Šperkařství -- Roč. 13, č. 3 (1983), s. 6-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. III / Srb, Miloslav, Vrobel, Leopold -- In: Šperkařství -- Roč. 13, č. 4 (1983), s. 24-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání drahých kovů z kyanidových výluhů koncentrátu Čelina cementací / Macura, Jan, Vodvářka, Petr -- In: Využitie kovonosných surovín -- ISBN 80-230-0000-4 -- s. 183-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání užitkových těžkých minerálů při těžbě štěrkopísků / Duda, Jan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 45-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání vápnitých mikrofosílií z tvrdých vápenců a slínovců metodou horké acetolýzy / Bubík, Miroslav, Kosmák, Vlastimil -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Získávání zlata z kyanidových roztoků flotační metodou / Holečková, Helena, Petrželková, Barbora -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mineralogie -- Roč. 1985, č. 21 (1987), s. 117-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Zivelne katastrofy atmosferickeho puvodu / Munzar, Jan -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- 1993, 27, č. 2 (1993), s. 79-82
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zjawiska krasowe w paleozoicznych wapieniach bloku górnoslaskiego (kra Maleniku, Hranicki kras) / Geršl, Milan, Otava, Jiří, Szczygiel, Jacek, Šimečková, Barbora, Tyc, Andrzej -- In: LXXXII ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGO;Ustroń 19-21 września 2013 r. WYZWANIA GEOLOGII REGIONU GÓRNOŚLASKIEGO W XXI WIEKU -- ISBN 978-83-7863-262-7 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zjawisko "zachowania w ukryciu" skamieniałości - przegląd i przykłady z górnego dewonu Polski / Rakociński, Michał -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 57, č. 7 (2009), s. 584-590
Zdroj: ČGS (UNM)
Zjazd a sympózium Kubánskej speleologickej spoločnosti - Havana 1985, kras a jaskyne Kuby / Klinda, Jozef -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 24 (1986), s. 225-235, 1 mapa
Zdroj: ČGS (UNM)