Listování
od 

Zjawiska krasowe w paleozoicznych wapieniach bloku górnoslaskiego (kra Maleniku, Hranicki kras) / Geršl, Milan, Otava, Jiří, Szczygiel, Jacek, Šimečková, Barbora, Tyc, Andrzej -- In: LXXXII ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGO;Ustroń 19-21 września 2013 r. WYZWANIA GEOLOGII REGIONU GÓRNOŚLASKIEGO W XXI WIEKU -- ISBN 978-83-7863-262-7 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zjawisko "zachowania w ukryciu" skamieniałości - przegląd i przykłady z górnego dewonu Polski / Rakociński, Michał -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 57, č. 7 (2009), s. 584-590
Zdroj: ČGS (UNM)
Zjazd a sympózium Kubánskej speleologickej spoločnosti - Havana 1985, kras a jaskyne Kuby / Klinda, Jozef -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 24 (1986), s. 225-235, 1 mapa
Zdroj: ČGS (UNM)
2. Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Paleontologów Kręgowców - Brno, Czechy, 19-24.07.2004 / Niedźwiedzki, Robert -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 52, č. 10 (2004), s. 938-939
Zdroj: ČGS (UNM)
Zjílovatělé porfyroidy Železných hor / Rambousek, Petr, Šeba, Petr -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 65-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Zjištění makroflóry karvinského souvrství v jablunkovské depresi (podbeskydská část hornoslezské pánve, Česká republika) / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 46, č. 3 (1997), s. 193-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Zjištění spodnokambrických sedimentů na Moravě / Jachowicz, Monika, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Zjišťování charakteristických rysů současné aktivity svahových pohybů monitorováním kvádrových pískovců české křídové pánve
Zjišťování erozního poškození půd z fototechnicky předzpracovaných družicových snímků / Jež, Pavel, Kolejka, Jaromír, Peška, Jaromír -- In: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 27, č. 4 (1990), s. 53-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Zjišťování puklinatých zón podle stratametrického měření - aplikace ve vrtech z oblasti Ždánic / Matyáš, Václav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1985), s. 455-469
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkamenělá dřeva / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 6, č. 11 (1986), s. 252-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkamenělá dřeva Českého středohoří / Dvořák, Zdeněk, 1959-, Radoň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 156-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví / Lang, Tomáš, Řehoř, Michal -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 37 (208), s. 5-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkamenělá dřeva na Kubě / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 4 (1998), s. 282-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkaměnělé dřevo - němý svědek minulosti / Pišl, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 151-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkamenělé dřevo / Procházka, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 3 (1996), s. 208
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkamenělé lesy Severní Ameriky / Řídkošil, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 443-445
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkamenělé ryby karpatských hlubin / Gregorová, Růžena, 1961- -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 61, č. 6 (2013), s. 250-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkamenělé stopy (ichnofosilie) v brdském kambriu / Mikuláš, Radek -- In: Příroda Brd a perspektivy její ochrany -- s. 28-32
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zkamenělé stromy / Procházka, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 1 (1995), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)