Listování
od 

Zkamenělé stromy v okolí Plzeňském / Smetana, F. J. -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 210
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkameněliny z vápencových souvků od Vidnavy ve Slezsku / Gába, Zdeněk, 1939-, Pek, Ilja -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 47, č. 1 (1998), s. 19-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkamenělý les v jižní Gobi / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 196-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkapalněný zemní plyn z Indonésie / Novotný, Jiří -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 11 (1983), s. 523
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkáza města Frank / Košťák, Blahoslav -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 39, č. 4 (1990), s. 174-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkáza severních Čech blízká nesdělitelnosti / Říha, Martin -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-07-X -- s. 8-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkoušení přírodního stavebního kamene / Tesařík, Bohumil -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 32, č. 7 (1984), s. 430
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkrasovění mlčechvostského slepence / Bosák, Pavel, Čáp, Pavel, Zelenka, Přemysl -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35, č. zima (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zkrasovění mlčechvostského slepence / Bosák, Pavel, Čáp, P., Zelenka, P. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35, - (2009), s. 42-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zkrasovění mlčechvostského slepence / Bosák, Pavel, 1951-, Čáp, Pavel, 1978-, Zelenka, Přemysl, 1950- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35 (2009), s. 42-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkřemenělá dřeva jihočeských pánví / Novák, Václav, 1945- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 166-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkusme si představit svůj běžný den bez ropy... [Anketa] / Kolářová, H. -- In: Bedrník -- Roč. 7, č. 1 (2009), s. 17-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zkušenost jeskyně: kde tluče zlaté srdce Země ; [ Doslov ] / Cílek, Václav -- In: Moravský kras -- S. 99-101
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zkušenost s modelováním konkrétního hydrogeologického problému na prostorovém fyzikálním modelu
Zkušenosti a poznatky z měření napětí horského masivu v podmínkách OKR / Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2007 -- S. 56-65
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s. / Podzemský, Kamil, Spousta, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 2 (2006), s. 42-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti a výsledky činnosti organizací Českého geologického úřadu v zahraničí / Černý, Václav -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 240-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti aplikace Horního zákona v SRN / Luks, Josef, Pospíšil, Miroslav, Pražák, Jaroslav, Šeděnka, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 1 (1994), s. 31-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s dalším rozvojem prostorových a časových modelů / Hrzina, Petr, Koubcová, Jiřina, Němec, Václav, Prevorová, Alena -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 472-475
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s dobýváním velmi mocné sloje v dole Dukla, k.p. / Gongol, Jaroslav, Hájovský, Jiří -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 6 (1986), s. 264-266
Zdroj: ČGS (UNM)