Listování
od 

Zkušenosti s dalším rozvojem prostorových a časových modelů / Hrzina, Petr, Koubcová, Jiřina, Němec, Václav, Prevorová, Alena -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 472-475
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s dobýváním velmi mocné sloje v dole Dukla, k.p. / Gongol, Jaroslav, Hájovský, Jiří -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 6 (1986), s. 264-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s IPPC v keramickém průmyslu / Stoklasa, Jaroslav -- In: Envikongres 2004 - Sekce zpracování nerostů -- s. 40-45
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zkušenosti s metodikou zpracování studií pro plánovitý výběr skládek tuhých komunálních odpadů / Procházka, Lubomír, Seitlová, Jitka -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 7 (1986), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s monitorováním kvality podzemní vody v rámci její preventivní ochrany před ropním znečištěním / Švoma, Jan -- In: Hydrogeochemické problémy znečistovania prírodných vód -- s. 151-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s oceňováním uhelných zásob hlubinných dolů / Doležal, Libor, Gálik, Dušan -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s optimalizací hydrologických pozorovacích sítí v ČSFR / Kříž, Vladislav, 1932- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 5 (1991), s. 157-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s paralelními výpočty na IBM SP / Blaheta, Radim, Starý, Jiří -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 6. semináře -- s. 19-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí při využívání nerostných surovinových zdrojů / Lapčík, Vladimír -- In: Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje : sborník přednášek ze semináře konaného 7.3.1997 -- ISBN 80-7078-429-6 -- s. 30-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s přípravou a vyhodnocováním preparátů separovaných jemných podílů křídových sedimentů / Molnár, František, Scharmová, Marta -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 107-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s přípravou podnikatelských záměrů na využívání ložisek soukromými podnikateli / Mayer, Pavel, Zástěra, Ctibor -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s řešením projektů orientovaného a cíleného výzkumu v Akademii věd ČR / Šňupárek, Richard -- In: Management ve výzkumu a vývoji. (REDEM). Sborník konference -- s. 13-15
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zkušenosti s řešením stability svahů v kanadských lomech / Rybář, Jan -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1988), s. 73-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s tvorbou geologických a tematických map ve Finsku / Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 289-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s vinohradnickou rekultivací v Severočeském hnědouhelném revíru / Bartoš, Vladimír -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 5 (1986), s. 33-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s využitím koncentrátoru Knelson 7,5" / Šourek, Jiří -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 52-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s využitím monominerálních frakcí získaných různými metodami při geochemickém výzkumu / Kvaček, Milan, 1930-1993 -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 68-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s využíváním ložisek safírů v Laoské lidově demokratické republice / Škoch, Miloslav -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 119-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s využíváním mikroanalytického komplexu SEM-EDX-WDX / Scharmová, Marta, Sulovský, Petr -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 1 (1990), s. 66-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách / Bažant, Zdeněk, 1933-, Klusáček, Ladislav, 1958-, Paseka, Antonín -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 11, č. 4 (2008), s. 16-20
Zdroj: ČGS (UNM)