Listování
od 

Zlínsko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Zlínska / Pálenský, Peter, Růžička, Miloš, Tyráček, Jaroslav (2002) -- In: Chráněná území ČR, svazek II -- ISBN 80-86064-38-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Zloději krajin / Cílek, Václav -- In: Krajina zevnitř -- s. 53-67
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach Zachodnich w świetle analizy morfometrycznej oraz GIS / Traczyk, Andrzej -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 46 (2009), s. 41-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlom hrozí katastrofou / Jukl, J., Zedník, Jan -- In: Večerka -- - (1999), s. 2
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve / Adamusová, Marta, Kalendová, Jana, Kumpera, Otakar, 1932-1996 -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 36, č. 1 (1990), s. 3-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlomová tektonika v české částu Lužického granodioritového komplexu
Zlomové poruchy veporského kryštalinika v prieskumnej štôlni PVE Ipeľ / Klukanová, Alena, Matejček, Anton, Ondrášik, Rudolf -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 147-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Zloto i metale towarzyszace w osadach z pogranicza czerwonego spagowca i cechsztynu niecki sródsudeckiej / Wojciechowski, Andrzej -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 48, č. 2 (2000), s. 162-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie) / Godlewski, Artur, Wierchowiec, Jan -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 52, č. 3 (2004), s. 216-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlotonosnosc trzeciorzedowych i czwartorzedowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich / Wierchowiec, Jan -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 50, č. 9 (2002), s. 818
Zdroj: ČGS (UNM)
Zloženije a zdrojové oblasti jablonických zlepencov - oblasť Malých Karpát / Mišík, Milan, 1928- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 281
Zdroj: ČGS (UNM)
Zmatek mezi archeometry - kdy vybuchl vulkán Théra? / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 7 (1994), s. 391
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zmatek mezi archeometry - kdy vybuchl vulkán Théra? / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 7 (1994), s. 391
Zdroj: ČGS (UNM)
Změhy statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování / Konečný, Pavel, 1969- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 7 (2008), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Změna klimatu a její důsledky pro vodní hospodářství / Kos, Zdeněk, 1933-, Přenosilová, Eva -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 46, č. 8 (1996), s. 277-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Změna kontinentality podnebí v souvislosti s globální klimatickou změnou / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- s. 122-128
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Změna kvality vod v Moravském krasu / Cigánek, František -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 32, č. 2 (1982), s. 33-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno / Gregerová, Miroslava, 1948-, Trojanová, Zuzana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 115-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů v průběhu roku / Gregerová, Miroslava, Trojanová, Zuzana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XIII, č. XIII (2006), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Změna průměrných teplot vzduchu ve městě a mimo měasto za posledních 65 let / Střeštík, Jaroslav -- In: Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí -- S. 1-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ