Listování
od 

Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny / Malec, Jan, Škoda, Radek, Šrein, Vladimír, Veselovský, František -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. XCVIII, č. 1 (2013), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zlato a doprovodné minerály v aluviu Čáslavky u Podmok, západně od Golčova Jeníkova / Novák, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 4 (2002), s. 277-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku) / Cícha, J., Litochleb, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, - (2000), s. 189-194
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku) / Cícha, Jaroslav, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 189-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlato a niektoré ďalšie stopové prvky v čiernych bridliciach ložiska Slovinky / Jančula, Dušan, Jarkovský, Ján, Khun, Miloslav, Šimánek, Václav -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 87-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlato a palladium v proterozoických silicitech Barrandienu / Korečková, Jiřina, Mrázek, Pavel, 1936-, Weiss, Dalibor -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 3 (1987), s. 129-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlato a striebro na ložisku antimónových rúd v Liptovskej Dúbrave / Michálek, Jozef -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlato a striebro v medených rudách slovinsko-gelnického rudného poľa / Piovarcsy, Karol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 1 (1987), s. 81-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě / Houzar, Stanislav, Škrdla, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 4 (2002), s. 286-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlato, jeho odrůdy a nerosty / Malec, Jan, Novák, František -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 35-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlato jesenických stratiformních ložisek / Fojt, Bohuslav, 1929-, Hauk, Jan, Vodová, Eva -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 35-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlato na Magurke / Peško, Matúš -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 64, č. 4 (1987), s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlato na Slovensku (Variant.)
Zlato! Příčina vyvraždění Slavníkovců / Králová,, J., Starý, J., Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Antiqua Cuthna -- Roč. 2, - (2007), s. 150-164
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zlato rudných výskytov v okolí Hnúšte / Ragan, Milan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 336
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlato-strieborná mineralizácia žíl v hodrušskom rudnom poli / Onačila, Dušan, Rojkovičová, Ludmila -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 245-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlato středem pozornosti těžařů na celém světě / Veselý, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 4 (1989), s. 104-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlato trošku jinak / Hauk, Jan, Jedlička, Jaromír, Odehnal, František -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 69, č. 2 (1990), s. 98-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlato v Black Hills / Nehyba, Slavomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 10 (1995), s. 327-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlato v cenomanských sedimentech severočeské křídy / Jansa, Jiří, Novák, František -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Č. 14 (1985), s. 189-197
Zdroj: ČGS (UNM)