Listování
od 

Změna ročních a sezonních srážkových úhrnů v České republice v letech 1961-2012 / Rožnovský, J., Střeštík, Jaroslav, Štěpánek, P., Zahradníček, P. -- In: Extrémy oběhu vody v krajině. Sborník abstraktů a CD s příspěvky z mezinárodní konference -- S. 430-437
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Změna významu kategorizace využitelných množství podzemních vod / Landa, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 5 (1990), s. 137-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Změněná jeskyně Kostelík / Havlíček, David, Veselý, J., jr. -- In: Československý kras -- Roč. 39 (1988), s. 113-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice / Kříž, Vladislav, 1932- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 108, č. 1 (2003), s. 36-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny / Stemberk, Josef, Zvelebil, Jiří -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 15-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny / Stemberk, Josef, Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Zmeny arzenopyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania / Beňovská, Alexandra, Fečko, Peter, Kučerová, Radmila -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 58-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny biocenóz Milovické pahorkatiny podle výpovědi měkkýšů / Ložek, Vojen -- In: Regiom -- - (1998), s. 4-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Změny biodiverzity a rázu kulturní krajiny v průběhu 20. století na příkladu města Tišnova / Lacina, Jan -- In: Fyzickogeografický sborník. 2, Kulturní krajina -- s. 125-137
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích / Komínková, Dana, 1971-, Nábělková, Jana, 1971- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 57, č. 10 (2007), s. 336-340
Zdroj: ČGS (UNM)
Zmeny chemického zloženia povrchovej vody pri infiltrácii / Hyánková, Kvetoslava, Némethy, Peter, Ženišová, Zlatica -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 3-4 (1991), s. 280-292
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny chemismu a povrchových vod v důsledku dlouhodobé acidifikace Orlických hor / Černohous, V., Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, Šach, F. -- In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor- sborník referátů z celostátního semináře -- ISBN 80-902615-9-0
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova / Schovánek, Pavel, Sulovský, Petr, Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Změny chemismu atmosférické depozice jsou příčinou trendů rozpuštěného organického uhlíku
Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor / Jiřele, Vratislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 275-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny české krajiny za posledních sto let a trendy jejího dalšího vývoje / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 9 (1996), s. 259-265
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jizerou) / Hradecká, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 70-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny forem Fe a Al v rámci pedogeneze vývratišť v přirozeně se vyvíjejícím jedlo-bukovém pralese / Borůvka, Luboš, Drábek, Ondřej, Janík, David, Nikodem, Antonín, Šamonil, Pavel, Šebek, Ondřej, Šebková, Barbora, Tejnecký, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. 17 (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky / Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, 1947-, Kašparec, Ivan, Matolín, Milan, 1932-, Ondra, Pavel, Žáček, Miroslav -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 37
Zdroj: ČGS (UNM)