Listování
od 

Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova / Schovánek, Pavel, Sulovský, Petr, Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Změny chemismu atmosférické depozice jsou příčinou trendů rozpuštěného organického uhlíku
Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor / Jiřele, Vratislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 275-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny české krajiny za posledních sto let a trendy jejího dalšího vývoje / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 9 (1996), s. 259-265
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jizerou) / Hradecká, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 70-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny forem Fe a Al v rámci pedogeneze vývratišť v přirozeně se vyvíjejícím jedlo-bukovém pralese / Borůvka, Luboš, Drábek, Ondřej, Janík, David, Nikodem, Antonín, Šamonil, Pavel, Šebek, Ondřej, Šebková, Barbora, Tejnecký, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. 17 (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky / Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, 1947-, Kašparec, Ivan, Matolín, Milan, 1932-, Ondra, Pavel, Žáček, Miroslav -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 37
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny fyzikálních a mechanických vlastností hornin v závislosti na hloubce uložení
Změny geobiocénu na příkladu nivní a pánevní krajiny severní Moravy / Lacina, Jan -- In: Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace -- s. 60-63
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Změny geomagnetický pulzací v průběhu úplného zatmění slunce / Střeštík, Jaroslav -- In: 16. Celoštátny slnečný seminár -- s. 215-218
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Změny hierarchického postavení malých moravských měst na příkladu školské funkce / Kallabová, Eva -- In: Příroda a společnost v regionálním kontextu -- s. 74-81
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zmeny hladiny podzemnej vody v krajinnom systeme Žitného ostrova v rokoch 1966-1985 / Grešková, Anna -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 44, č. 1 (1992), s. 51-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou) / Kvídová, Olga, Minařík, Luděk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 137-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) / Kvídová, Olga, Minařík, Luděk -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 137-139
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí / Černík, Miroslav, Kopřiva, Antonín, Slovák, Jiří, Zeman, Josef -- In: Sanační technologie VII -- ISBN 80-86832-11-2 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Změny hydrogeologických podmínek pro likvidaci hlubinných dolů v centrální části pánve SHR / Glivický, Oldřich -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1-2 (1982), s. 38-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech / Grmela, Arnošt -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 317-326
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny hydrologického režimu v západní Evropě / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 5 (1995), s. 74-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Změny karbonátových sekvencí způsobené sestupující dešťovou vodou: západní a jihozápadní Irák
Změny klimatu vzhledem k proměnlivosti solárně-terrestrických jevů / Charvátová, Ivanka, Střeštík, Jaroslav -- In: Klimatické změny a lesní hospodářství. Sborník referátů -- s. 11-20
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ