Listování
od 

Změny koryta dolní Dyje v období 1830-2001 způsobené antropogenní činností / Skokanová, Hana -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 110, č. 4 (2005), s. 271-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny krajiny Tišnovska ve vojenských kartografických výstupech / Cetkovský, Stanislav, Havlíček, M., Kallabová, Eva, Kirchner, Karel -- In: 150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006) -- s. 35-35
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Změny krajiny v povodí Dolní Jihlavy / Dvořák, Petr -- In: Fyzickogeografický sborník 3 -- s. 79-83
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Změny kvality povrchového a podpovrchového odtoku v důsledku dlouhodobé imisní zátěže Jizerských hor / Jiřele, Vratislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 11 (1989), s. 321-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny kvality vody v české části povodí Labe v 90. letech (dvanáct let spolupráce Čechů a Němců na Labi)
Změny kvality vody v povodí Labe
Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka / Kliment, Zdeněk, 1961-, Langhammer, Jakub, 1969- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 111, č. 2 (2006), s. 168-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON / Fottová, Daniela -- In: Hydrologické dny - nové podněty a vize pro příští století. 5. národní konference pod záštitou UNESCO -- ISBN 80-85813-76-9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Změny magnetického pole Země - efekt dolní konjunkce Venuše / Čech, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 1 (1991), s. 51-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 151-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Zmeny mikroštruktúr súdržných zemín spôsobené šmykovým pohybom / Klukanová, Alena, Modlitba, Igor -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 297-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka / Hojdar, Josef, Kašpar, Jiří, Měsková, Lenka -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 5 (1998), s. 147-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) : 34-21 Hustopeče / Stráník, Zdeněk, 1931-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat), Česká republika / Stráník, Zdeněk, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Změny některých parametrů uhlí při dlohodobém skladování geologické dokumentace uhelných vzorků / Bořecký, Karel, Kolář, Jan -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 2 (1986), s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání / Dubec, Otakar, Sidorinová, Tamara, Tomášek, Milan -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 144-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny obsahu popela a síry během těžebního cyklu uhelného dolu
Změny oceánu, oceán změn / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 6 (1993), s. 310
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny odtokového režimu v důsledku antropogenních změn v krajině
Změny odtokového režimu v důsledku klimatické variability / Buchtele, Josef -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 11 (1991), s. 388-394
Zdroj: ČGS (UNM)