Listování
od 

Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání / Dubec, Otakar, Sidorinová, Tamara, Tomášek, Milan -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 144-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny obsahu popela a síry během těžebního cyklu uhelného dolu
Změny oceánu, oceán změn / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 6 (1993), s. 310
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny odtokového režimu v důsledku antropogenních změn v krajině
Změny odtokového režimu v důsledku klimatické variability / Buchtele, Josef -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 11 (1991), s. 388-394
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny odtoku v oblastech s různým krajinným pokryvem v povodí Blanice - aplikace deterministického modelu
Změny paleoasociací foraminifer ve vztahu ke změnám prostředí / Štemproková-Jírová, Dana -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 114-125, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu / Čichovský, Ludvík -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny permanentních struktur historické kulturní krajiny Tišnovska / Cetkovský, Stanislav, Havlíček, M., Kallabová, Eva, Kirchner, Karel -- In: Sborník abstraktů 14. mezinárodního sympozia zaměřeného na problémy výzkumu krajinné ekologie -- s. 61-62
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Změny petrologických a chemicko-technologických vlastností sloje č. 504 (Prokop) v karvinském bloku OKR / Chudý, Jiří, Rozkošný, Ivan -- In: Uhlí -- Roč. 39, č. 4 (1991), s. 108-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny pórového systému a parametrů smíšených struktur illit-montmorillonit zvětrávacích kůr slínovců (historické stavby v Praze)
Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru / Halásová, Eva, Michalík, Jozef, Ondrejíčková, Anna, Ožvoldová, Ladislava, Peterčáková, Mária, Soták, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 3 (1991), s. 277-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny prostředí a bioty na izolovaných subtropických karbonátových platformách během svrchnosilurského kozlowskii eventu v pražské pánvi.
Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.) / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, 1950-, Sulovský, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 94-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, Sulovský, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7, č. jaro (2000), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Změny přetvárných vlastností hornin v průběhu zatěžování za jednoosého a trojosého stavu napjatosti / Dombková, Anna, Konečný, Pavel -- In: Acta Mechanica Slovaka -- Roč. 10, č. 1 (2006), s. 245-248
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Změny přírodního prostředí ve Staré jímce (rašeliniště - jezero) v průběhu posledních 15000 let / Břízová, Eva, Pazdur, Anna -- In: Aktuality šumavského výzkumu III -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Změny přírody na Českomoravské vrchovině a jejich dokumetace / Růžička, Ivan, 1939- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 62, č. 7 (1983), s. 216
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny půd českých monolitologických povodí: výzkumy v rámci evropského projektu SoilTrEC / Blum, Winfried, Hruška, Jakub, Kercheva, Milena, Krám, Pavel, Lair, Georg, Myška, Oldřich, Regelink, Inge, Rousseva, Svetla, Shishkov, Toma -- In: Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů. Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana. Chodová Planá. 21.-22.9.2011 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Změny pyritu při bakteriálním loužení / Fečko, Peter, Raclavská, Helena, 1959- -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 84-88
Zdroj: ČGS (UNM)