Listování
od 

Změny půd českých monolitologických povodí: výzkumy v rámci evropského projektu SoilTrEC / Blum, Winfried, Hruška, Jakub, Kercheva, Milena, Krám, Pavel, Lair, Georg, Myška, Oldřich, Regelink, Inge, Rousseva, Svetla, Shishkov, Toma -- In: Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů. Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana. Chodová Planá. 21.-22.9.2011 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Změny pyritu při bakteriálním loužení / Fečko, Peter, Raclavská, Helena, 1959- -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 84-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Zmeny pyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania hnedého uhlia / Fečko, Peter -- In: Struktury a textury minerálů -- ISBN 80-7075-178-9 -- s. 68-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny reliéfu Dubňan a okolí působením hornické činnosti / Kirchner, Karel -- In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 - Sborník prací z mezinárodního semináře 26.-28.4.2004 -- s. 31-33
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě / Smolová, Irena -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 60
Zdroj: ČGS (UNM)
Zmeny rezistivity a polarizovateľnosti neovulkanických hornín v dôsledku ich alterácie / Panáček, Adrián -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 11 (1988), s. 332-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny režimu podzemní vody v údolí Dyje u Nových Mlýnů / Netopil, Rostislav, Taraba, Josef -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 91, č. 3 (1986), s. 189-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP / Burda, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu / Fiedler, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 5 (1994), s. 157-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny rostlinných ekosystémů v nivě Labe během pozdního glaciálu a holocénu / Břízová, Eva -- In: Zprávy České botanické společnosti -- ISSN 1211-5258 -- Roč. 34, č. 17 (1999), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Změny rychlosti šíření ultrazvukových vln v procesu deformace / Chmelová, J., Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Experimntální analýza napětí 2004 -- s. 117-120
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Změny sedimentární organické hmoty v kontaktu s rudními ložisky / Stejskal, Michal -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 39, č. 2 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny složení vod šumavských jezer v letech 1984 až 1995 / Veselý, Josef -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 1 (1996), s. 129-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna (34-12 Pohořelice) / Krhovský, Jan, 1947-, Kučera, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 68-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna / Krhovský, Jan, Kučera, M. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1995), s. 68-70
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Změny statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování / Konečný, Pavel -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2008, č. 7 (2008), s. 34-37
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska / Havrlant, Jan, 1952- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2010), s. 32-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009 / Urbanec, Vítězslav, 1973- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 17, č. 1 (2010), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny v horním právu v roce 2008 / Urbanec, Vítězslav, 1973- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 3 (2009), s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny v horninovém masívu vyvolané poddolováním / Bláha, P., Doležalová, Hana, Duras, R., Lukeš, I., Müller, Karel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 17-30
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG