Listování
od 

Změny permanentních struktur historické kulturní krajiny Tišnovska / Cetkovský, Stanislav, Havlíček, M., Kallabová, Eva, Kirchner, Karel -- In: Sborník abstraktů 14. mezinárodního sympozia zaměřeného na problémy výzkumu krajinné ekologie -- s. 61-62
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Změny petrologických a chemicko-technologických vlastností sloje č. 504 (Prokop) v karvinském bloku OKR / Chudý, Jiří, Rozkošný, Ivan -- In: Uhlí -- Roč. 39, č. 4 (1991), s. 108-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny pórového systému a parametrů smíšených struktur illit-montmorillonit zvětrávacích kůr slínovců (historické stavby v Praze)
Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru / Halásová, Eva, Michalík, Jozef, Ondrejíčková, Anna, Ožvoldová, Ladislava, Peterčáková, Mária, Soták, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 3 (1991), s. 277-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny prostředí a bioty na izolovaných subtropických karbonátových platformách během svrchnosilurského kozlowskii eventu v pražské pánvi.
Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.) / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, 1950-, Sulovský, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 94-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, Sulovský, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7, č. jaro (2000), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Změny přetvárných vlastností hornin v průběhu zatěžování za jednoosého a trojosého stavu napjatosti / Dombková, Anna, Konečný, Pavel -- In: Acta Mechanica Slovaka -- Roč. 10, č. 1 (2006), s. 245-248
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Změny přírodního prostředí ve Staré jímce (rašeliniště - jezero) v průběhu posledních 15000 let / Břízová, Eva, Pazdur, Anna -- In: Aktuality šumavského výzkumu III -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Změny přírody na Českomoravské vrchovině a jejich dokumetace / Růžička, Ivan, 1939- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 62, č. 7 (1983), s. 216
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny půd českých monolitologických povodí: výzkumy v rámci evropského projektu SoilTrEC / Blum, Winfried, Hruška, Jakub, Kercheva, Milena, Krám, Pavel, Lair, Georg, Myška, Oldřich, Regelink, Inge, Rousseva, Svetla, Shishkov, Toma -- In: Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů. Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana. Chodová Planá. 21.-22.9.2011 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Změny pyritu při bakteriálním loužení / Fečko, Peter, Raclavská, Helena, 1959- -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 84-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Zmeny pyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania hnedého uhlia / Fečko, Peter -- In: Struktury a textury minerálů -- ISBN 80-7075-178-9 -- s. 68-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny reliéfu Dubňan a okolí působením hornické činnosti / Kirchner, Karel -- In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 - Sborník prací z mezinárodního semináře 26.-28.4.2004 -- s. 31-33
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě / Smolová, Irena -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 60
Zdroj: ČGS (UNM)
Zmeny rezistivity a polarizovateľnosti neovulkanických hornín v dôsledku ich alterácie / Panáček, Adrián -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 11 (1988), s. 332-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny režimu podzemní vody v údolí Dyje u Nových Mlýnů / Netopil, Rostislav, Taraba, Josef -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 91, č. 3 (1986), s. 189-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP / Burda, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu / Fiedler, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 5 (1994), s. 157-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny rostlinných ekosystémů v nivě Labe během pozdního glaciálu a holocénu / Břízová, Eva -- In: Zprávy České botanické společnosti -- ISSN 1211-5258 -- Roč. 34, č. 17 (1999), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)