Listování
od 

Změny rychlosti šíření ultrazvukových vln v procesu deformace / Chmelová, J., Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Experimntální analýza napětí 2004 -- s. 117-120
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Změny sedimentární organické hmoty v kontaktu s rudními ložisky / Stejskal, Michal -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 39, č. 2 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny složení vod šumavských jezer v letech 1984 až 1995 / Veselý, Josef -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 1 (1996), s. 129-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna (34-12 Pohořelice) / Krhovský, Jan, 1947-, Kučera, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 68-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna / Krhovský, Jan, Kučera, M. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1995), s. 68-70
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Změny statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování / Konečný, Pavel -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2008, č. 7 (2008), s. 34-37
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska / Havrlant, Jan, 1952- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2010), s. 32-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009 / Urbanec, Vítězslav, 1973- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 17, č. 1 (2010), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny v horním právu v roce 2008 / Urbanec, Vítězslav, 1973- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 3 (2009), s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny v horninovém masívu vyvolané poddolováním / Bláha, P., Doležalová, Hana, Duras, R., Lukeš, I., Müller, Karel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 17-30
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Změny v korytě a údolní nivě Blanice mezi Tišovicemi a Vodňany při povodni v srpnu 2002 / Červinka, Pavel, 1959- -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 67-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny v lesních půdách ve ždárských vrších / Sekaninová, Dagmar -- In: Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd -- Roč. 23 (1989), s. 77-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny v přepracování sedimentů: důkaz kambrické evoluční exploze / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 12 (2003), s. 668-669
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Změny v rozložení koeficientu b energeticko-četnostního vztahu Gutenberga-Richtera v seizmicky aktivních oblastech hornoslezské uhelné pánve
Změny v rozšíření králíka divokého (Oryctolagus cuniculus) na území České republiky (Lagomorpha: Leporidae) / Anděra, Miloš, Červený, Jaroslav -- In: Lynx (Praha), n. s. -- ISSN 0024-7774 -- Roč. 39, č. 1 (2008), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Zmeny v sedimentárnom zázname spodného miocénu v dobrovodskej depresii / Baráth, Ivan, Kováč, Michal, 1952-, Šutovská, Katarína, Uher, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 3 (1991), s. 201-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory / Filippi, Michal -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí - seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 17-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu (na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory) / Filippi, Michal -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 17-26
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda? / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 10 (2006), s. 600-601
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny ve složení důlních vod / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 10 (2006), s. 600-601
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ