Listování
od 

Znečištění Šumavy hutněním kovů ve středověku a pravěku / Majer, Vladimír, Veselý, Josef -- In: Aktuality šumavského výzkumu : sborník z konference, Srní 2.-4. dubna 2001 -- s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Zneškodňování galvanických kalů / Krčma, Ladislav -- In: Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář -- s. 137-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Zneškodňování látek ohrožujících životní prostředí / Kašíková, Nina -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 5-6 (1994), s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Zničené význačné přírodní památky v Čechách / Hnízdo, A. Z. -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 210-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Zničení Jericha, Sodomy a Gomory : anatomie konce: geologické a klimatické pozadí události / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 81 (2002), s. 275-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Zničení Jericha, Sodomy a Gomory. Anatomie konce: geologické a klimatické pozadí události / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 81, č. 5 (2002), s. 275-281
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Znojemské podzemí a jihlavští havíři / Šmerda, Jaroslav -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 80-86
Zdroj: ČGS (UNM)
The Znojmo district land cover map (South Moravia) / Nováček, Vítězslav, Petrová, Andrea -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 29-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Znovu ke stáří andělskohorského souvrství v Nízkém Jeseníku
Znovunalezení lidé z Předmostí : vzrušující archeologická expedice do muzejních šuplíků / Stella, Marco -- In: Přírodovědci.cz -- ISSN 1805-5591 -- Č. 1 (2012), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali / Novotný, Pavel, 1954-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 5 (2005), s. 373-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Znovuobjevená geologická expozice České geologické služby v Praze / Fišera, Milan, 1937- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 1 (2004), s. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Znovuobjevení Nové jeskyně na Damilu / Martínek, Stanislav, Plot, Josef, Živor, Roman, 1958- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 18 (1993), s. 29-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Znovuobjevení pravděpodobně nejstaršího popsaného kusu trilobita z oblasti Barrandienu
Znovuotevření dolu Tsumeb v Namibii / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 150-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Zobecněná metoda klínů paleonapjatostní analýzy: závislost na Lodeho parametru / Hroza, Miroslav, Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 93-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Zobrazování dynamických projevů Země / Kozák, Jan -- In: Vlny hrůzy. Zemětřesení, sopky a tsunami -- s. 19-29
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Zohľadnenie premenlivosti postupovej rýchlosti prietokových vĺn od prietokov pri transformácii prietokov multilineárnym modelom na rieke Morava
Zohlednění dynamických účinků kmitání k dimenzování ostění kolektoru / Kaláb, Zdeněk, Marek, R., Stolárik, M. -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře -- S. 102-109
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů / Lednická, Markéta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 151-158
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG