Listování
od 

Znovuotevření dolu Tsumeb v Namibii / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 150-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Zobecněná metoda klínů paleonapjatostní analýzy: závislost na Lodeho parametru / Hroza, Miroslav, Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 93-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Zobrazování dynamických projevů Země / Kozák, Jan -- In: Vlny hrůzy. Zemětřesení, sopky a tsunami -- s. 19-29
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Zohľadnenie premenlivosti postupovej rýchlosti prietokových vĺn od prietokov pri transformácii prietokov multilineárnym modelom na rieke Morava
Zohlednění dynamických účinků kmitání k dimenzování ostění kolektoru / Kaláb, Zdeněk, Marek, R., Stolárik, M. -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře -- S. 102-109
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů / Lednická, Markéta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 151-158
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zoisit z Plzně / Černý, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 52
Zdroj: ČGS (UNM)
Zoisite-rich rock as a result of gabbro metasomatism, Újezd u Kunštátu, Letovice Complex
Zoisitovec jako výsledek metasomatické přeměny metagabra, Újezd u Kunštátu, letovické krystalinikum / Janoušek, Vojtěch, Machek, Matěj, Soejono, Igor, Žáčková, Eliška -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zoisova sbírka minerálů v Přírodovědeckém muzeu Slovinska / Matyášek, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 70-72
Zdroj: ČGS (UNM)
A Zois's mineral collection in the Natural History Museum, Slovenia
Zoloto-serebrjannaja mineralizacija žily Terezija mestoroždenija Banskaja Št'javnica / Gazdík, Radomír, Genkin, Aleksander Dmitrijevič, Jelen, Stanislav, Kovalenker, Vladimir Aleksandrovič, Laputina, Irina Petrovna, Sandomirska, Sofija Mojsejevna -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 38, no. 5 (1987), s. 615-640
Zdroj: ČGS (UNM)
Zomrel akademik Emil Mazúr / Jakál, Jozef -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 28 (1990), s. 241-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Zomrel akademik Jaromír Koutek / Varček, Cyril -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 1 (1983), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Zomrel Arnold Nemcok -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 86 (1987), s. 211-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Zomrel Arnold Nemčok / Čabalová, Darina -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 216-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Zomrel Prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. / Sitár, Viliam -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 2 (1986), s. 191-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Zóna průmyslových památek v okrese Most, vztahujících se k hornické činnosti a chemii / Pěgřímek, Rastislav, 1931-, Valášek, Václav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2001), s. 52-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonace kolektorských perspektiv spodního miocénu mezi Choryní a Českým Těšínem (15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka) / Pálenský, Peter, Šikula, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 164-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa / Černý, Martin, Holá, Šárka, Moravčík, Pavel -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 -- s. 72-73, 93-102
Zdroj: ČGS (UNM)