Listování
od 

Zones of Geoelectrical Inhomogeneities / Červ, Václav, Pěč, Karel, Pěčová, Jana, Pek, Josef, Petr, Václav, Praus, Oldřich, Tobyášová, Marta -- In: Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 121-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Zones of possible occurrence of non-anticlinal deposits in the Vienna Basin / Buchta, Štěpán, Kolářová, Margarita, Ralbovský, Eduard -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 203-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Zoning of Cenozoic volcanics in the Nový Bor-Šluknov strip, N Bohemia / Fediuk, František, 1929- -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 74
Zdroj: ČGS (UNM)
Zoning Sb-arsenopyrite of antimonite veins from Vyšná Boca in the Low Tatras
Zony skalyvanija v granitoidach v kačestve strukturnogo faktora dlja razvitija lejkodioritovych tel (strednečešskij pluton)
Zoogeografie / Horsák, Michal, Kment, Petr, Laštůvka, Zdeněk, Malenovský, Igor (2008) -- In: Louky Bílých Karpat -- ISBN 978-80-903444-6-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Zoogeography
Zoopalaeontology of the limnic Permo-Carboniferous of the Boskovice Furrow: present state of the research
Zoopaleontologie limnického permokarbonu boskovické brázdy: současný stav výzkumu / Zajíc, Jaroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 85-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Zostavenie inžinierskogeologických máp v okolí Prešova / Petro, L., Polaščinová, E. -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 252
Zdroj: ČGS (UNM)
Zoubekite, AgPb4Sb4S10, a new mineral from Příbram, Czechoslovakia / Megarskaja, Ludmila, Rykl, Drahoš, Táborský, Zdeněk -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 1 (1986), p. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Zoubekite, (AgPb4Sb4S10), from Cioclovina shear-zone mineralization, Romania / Popescu, C. G., Simon, G. -- In: Romanian Journal of Mineralogy -- ISSN 1220-5621 -- Vol. 77, no. 1 Suppl. (1995), p. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Zoznam novoopísaných taxónov zo západných Karpát Slovenska
Zpět k chudobě? / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 18, č. 46 (2007), s. 64-65
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zpětná analýza průzkumných štol tunelu Dobrovského - vliv konstitučního modelu / Boháč, Jan, Mašín, David, Svoboda, Tomáš -- In: Zakládání staveb Brno 2008 -- ISBN 978-80-7204-544-0 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Zpětný výpočet součinitele bočního tlakuv klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření / Mašín, David, Rott, Josef -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Č. 3-4 (2013), s. 16-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 2 (2005), s. 100-102
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 2 (2005), s. 100-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpevněné povrchy puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při vzniku skalních měst / Bruthans, J., Mayo, A.L., Schweigstillová, Jana, Soukup, J., Světlík, D. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46, Prosinec (2013), s. 109-115
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zpevnění nesoudržného uhelného pilíře porubu č.39 204 na Dole Lazy - poznatky, zkušenosti / Krčmář, V., Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Ščučka, Jiří -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře -- S. 30-37
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG