Listování
od 

Zpětná analýza průzkumných štol tunelu Dobrovského - vliv konstitučního modelu / Boháč, Jan, Mašín, David, Svoboda, Tomáš -- In: Zakládání staveb Brno 2008 -- ISBN 978-80-7204-544-0 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Zpětný výpočet součinitele bočního tlakuv klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření / Mašín, David, Rott, Josef -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Č. 3-4 (2013), s. 16-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 2 (2005), s. 100-102
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 2 (2005), s. 100-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpevněné povrchy puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při vzniku skalních měst / Bruthans, J., Mayo, A.L., Schweigstillová, Jana, Soukup, J., Světlík, D. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46, Prosinec (2013), s. 109-115
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zpevnění nesoudržného uhelného pilíře porubu č.39 204 na Dole Lazy - poznatky, zkušenosti / Krčmář, V., Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Ščučka, Jiří -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře -- S. 30-37
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zpevňující injektáže v uhelné sloji / Souček, Kamil, Šňupárek, Richard -- In: Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře -- s. 100-106
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zpracování a plošné vyjádření některých hydrogeologických prvků v mapách / Krásný, Jiří -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 57-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování a využití uhelných kalů v lotrinské uhelné pánvi / Pazdera, Ladislav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 1 (1992), s. 17-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování chudých zlatých a stříbrných rud / Březinová, Drahomíra -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 6 (1983), s. 180
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování dat na seismickém polygonu DPB Paskov a.s. / Endlicher, Petr, Knotek, Stanislav, Mořkovská, Eva -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví -- s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování dat o čerpání ryolitových vod statistickými metodami / Blaha, Ladislav, Mejstříková, Lubomíra -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2000), s. 43-50, 4 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování dat přirozených a indukovaných seismických jevů registrovaných na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC) / Holub, Karel, Novák, J., Rušajová, Jana -- In: Acta Montanistica Slovaca -- ISSN 1335-1788 -- Roč. 6, č. 3 (2001), s. 213-220
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy / Mojžíšková, Jana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 2 (2000), s. 63-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování geochemických prospekčních dat / Bezvoda, Václav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 2 (1988), s. 174-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin / Sivek, Martin, 1948-, Staněk, František, 1956- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 1 (2002), s. 73-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí / Honěk, Josef, Hoňková, Kerstin, Jelínek, Jan, Schejbal, Ctirad, 1936-, Staněk, František, 1956- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 1 (2002), s. 41-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování GPS signálů permanentních observatoří geodynamické sítě AV ČR GEONAS a odhady současných pohybů mezi jednotlivými observatořemi / Fučík, Zdeněk, Grácová, Milada, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Sborník referátů jubilejního 10. semináře s mezinárodní účastí "Aplikace družicových měření v geodézii" -- S. 87-91
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zpracování kutnohorských rud v 90. letech 15. století v ikonografii, dokumentech i neprokázaných představách / Štefan, Václav -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Č. 15 (2012), s. 48-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování obrazu - efektivní nástroj pro strukturně-texturní analýzu geomateriálů a stavebních hmot / Ščučka, Jiří -- In: Documenta geonica 2005 -- s. 150-158
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG