Listování
od 

Zpráva o makropaleontologických sběrech ve štramberských vápencích v lomu Kotouč u Štramberka (tithon, Vnější Západní Karpaty) / Frühbauerová, Oldřiška, Martinásek, Lubomír, Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 33-34 (2003-2004), p. 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o mapování miocénu na listu 1:50.000 9-Retz (Dolní Rakousko) / Čtyroká, Jiřina, 1939- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o mikropaleontologickém rozboru vzorků z vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice) / Řeháková, Zdeňka, 1927- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 129-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o mikropaleontologickém zpracování spodního miocénu (eggenburg, ottnang) ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Čtyroký, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice / Tesař, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 3 (2010), s. 230-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o nálezu serpulidních červů z lokality Hády v Brně (svrchní jura) : 24-32 Brno / Kočí, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 114-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika) / Gregorová, Růžena, 1961-, Zágoršek, Kamil -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 225-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika) / Gregorová, Růžena, Zágoršek, Kamil -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1 (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Zpráva o národních aktivitách sítě ICP IM v České republice v roce 2004
Zpráva o nejstarším dochovaném exempláři trilobita popsaném z území České republiky / Budil, Petr -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2005: sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o nově objevených jeskyních v Kruhovém lomu / Jančaříková - Halbichová, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 12 (1986), s. 62-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o paleontologickém výzkumu šáreckého souvrství (střední ordovik, stupeň llanvirn) u Oseku u Rokycan (12-33 Plzeň) / Budil, Petr, 1969-, Slavíčková, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 135-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o paleontologických sběrech z miocénních odkryvů v Kobeřicích u Opavy (svrchní baden) / Pavela, Martin -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 45, č. 1 (1996), s. 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Český Brod (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) / Holásek, Oldřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 24-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Pečky (13-14 Nymburk) / Holásek, Oldřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o pokračujícím revizním geologickém mapování devonu v okolí Tišnova (24-32 Brno) / Dvořák, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999 / Morávek, Rostislav -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Č. 277 (1999), s. 38-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o průzkumu jeskyně Hříběcí / Tásler, Radko, jr. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 12 (1986), s. 106-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o průzkumu jeskyně Poustevna ve východních Krkonoších / Tásler, Radko, 1956- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 28 (1991), s. 143-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o průzkumu jeskynního systému pod závrtem č.37 v severovýchodní části Moravského krasu / Kučera, Jaroslav -- In: Československý kras -- Roč. 41 (1990), s. 125-129
Zdroj: ČGS (UNM)