Listování
od 

Zpráva o revizním geologickém mapování paleozoika u Sloupu (Moravský kras) (24-23 Protivanov) / Dvořák, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o řešení úkolu Zhodnocení geopotenciálu území v okolí Muyombe, Zambie / Kříbek, Bohdan, Pecina, Vratislav, Seifert, Antonín, Vrána, Stanislav (2000) -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie" / Kříbek, Bohdan, 1946-, Pecina, Vratislav, 1961-, Seifert, Antonín, 1944-, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov - prag ve spodním devonu Barrandienu / Vorel, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov-prag ve spodním devonu Barrandienu (12-42 Zbraslav) / Vorel, Tomáš, 1974- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o společenstvech foraminifer z J-vrtů (dálnice D47, Bělotín) u Hranic na Moravě (25-13 Přerov) / Petrová, Pavla, 1972- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 35-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o společenstvech foraminifer z J-vrtů (dálnice D47, Bělotín) u Hranic na Moravě / Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8, č. září (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o strukturně-geologickém výzkumu střední části konicko-mladečského devonu (24-21 Jevíčko) / Bábek, Ondřej, 1969- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov) / Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve / Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 186
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zpráva o výskytu aragonitu u Měrunic v Českém středohoří / Filippi, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 426-428
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výskytu nového druhu fosilní ústřice v české křídě / Záruba, Bořivoj -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výsledcích mapování v sz okolí Oskavy / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výsledcích přírodověděckých resortních výzkumných úkolů R 21/73 a R 21/73D v letech 1975-1980 / Hanzák, Jan, Prokop, Rudolf J., 1934- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 151, č. 2 (1982), s. 96-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výsledcích revizního geologického mapování jesenického úseku čistecko-jesenického plutonu (13-13 Jesenice) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výzkumu brachiopodové fauny kössenských vrstev (svrchní trias) severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 104-105
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zpráva o výzkumu brachiopodové fauny kössenských vrstev (svrchní trias) Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 104-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výzkumu hadic (Ophiuroidea, Echinodermata) ze svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve (12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov) / Štorc, Richard -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 168-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výzkumu historického podzemí: Chrustenická šachta / Cílek, Václav, jr. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 15 (1989), s. 64-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výzkumu historického podzemí: Štola Sv.Vojtěcha ve Svárově / Cílek, Václav, jr., Daněček, Vladimír -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 23-26
Zdroj: ČGS (UNM)