Listování
od 

Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve / Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 186
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zpráva o výskytu aragonitu u Měrunic v Českém středohoří / Filippi, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 426-428
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výskytu nového druhu fosilní ústřice v české křídě / Záruba, Bořivoj -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výsledcích mapování v sz okolí Oskavy / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výsledcích přírodověděckých resortních výzkumných úkolů R 21/73 a R 21/73D v letech 1975-1980 / Hanzák, Jan, Prokop, Rudolf J., 1934- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 151, č. 2 (1982), s. 96-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výsledcích revizního geologického mapování jesenického úseku čistecko-jesenického plutonu (13-13 Jesenice) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výzkumu brachiopodové fauny kössenských vrstev (svrchní trias) severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 104-105
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zpráva o výzkumu brachiopodové fauny kössenských vrstev (svrchní trias) Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 104-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výzkumu hadic (Ophiuroidea, Echinodermata) ze svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve (12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov) / Štorc, Richard -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 168-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výzkumu historického podzemí: Chrustenická šachta / Cílek, Václav, jr. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 15 (1989), s. 64-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výzkumu historického podzemí: Štola Sv.Vojtěcha ve Svárově / Cílek, Václav, jr., Daněček, Vladimír -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 23-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výzkumu historického podzemí v Hosíně u Českých Budějovic / Cílek, Václav, jr. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 14 (1988), s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výzkumu horninového stavebního materiálu středověkých staveb a jejich provenience / Dvořák, Jaroslav -- In: Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky) -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 1993-1994 (1997), s. 306-307
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve (04-41 Vrchlabí, 03-44 Dvůr Králové) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 66-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1993, - (1995), s. 66-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1994), s. 66-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu (12-32 Zdice, 12-43 Dobříš) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1992, - (1994), s. 68-69
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zpráva o výzkumu jeskyně Trucovna ve východních Krkonoších / Tásler, Radko, jr. -- In: Československý kras -- Roč. 38 (1987), s. 120-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výzkumu kvartéru za rok 2005 na listech 21 Horn, 23 Hollabrunn a 23 Hadres