Listování
od 

Zpráva o výzkumu skarnu u Holšic v Posázaví (13-34 Zruč nad Sázavou) / Dohnal, Jiří, Drahota, Petr, Jáně, Zdeněk, Pertold, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 94-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výzkumu Sn-bohaté minerální asociace s As-vesuvianem v nedvědickém mramoru u Kozlova na západní Moravě, svratecké krystalinikum / Houzar, Stanislav, Hrazdil, Vladimír, Škoda, Radek -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 94, č. 1 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Zpráva o výzkumu spodnomiocenních sedimentů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě / Hladilová, Šárka, 1953-, Nehyba, Slavomír, Zdražílková, Nela -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 23-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výzkumu šperků na Krochotách u Kožichovic / Houzar, Stanislav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Č. 14 (1985), s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výzkumu tremolitověch mramorů u Kuroslep na západní Moravě (Olešnická skupina, Moravikum) / Houzar, S., Němečková, Monika, Novák, M. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISBN 80-210-2371-6 -- s. 120-122
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum) (24-33 Moravský Krumlov) / Houzar, Stanislav, Němečková, Monika, Novák, Milan, 1952- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 120-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11) / Kalvoda, Jiří, Melichar, Rostislav, Špaček, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o XVI. konferenci o jílové mineralogii a petrologii, konané ve dnech 27.-31. srpna 2000 v Karlových Varech / Konta, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 12 (2000), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy (12-24 Praha) / Budil, Petr, 1969- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 122-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o znovuobjevení holotypu Gastrocopta moravica (Petrbok, 1950) (Gastropoda, Vertiginidae) / Kroupa, Oldřich -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 4 (1993), s. 257-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat / Čtyroký, Pavel, Stráník, Zdeněk -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 3 (1995), s. 67-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva z výzkumu vrtu Černovice HVI-61 (24-34 Ivančice) / Novák, Zdeněk, Petrová, Pavla, 1972-, Vrána, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva za r. 2007 o biostratigrafickém, paleobotanickém a faciálním výzkumu v gosauské skupině v okolí Russbach am Pass Gschütt na listu 95 St. Wolfgang v Salzkammergut
Zpráva ze semináře muzejních geologů v Měděnci v Krušných horách / Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 23 (1997), s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva ze zasedání výboru a valného shromáždění IAEG / Herštus, Jiří -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Mineralogicko-petrologické oddělení. / Litochleb, Jiří -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 161, č. 1-4 (1992), s. 117-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Paleontologické oddělení / Turek, Vojtěch -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 161, č. 1-4 (1992), s. 118-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Výzkumná chemická laboratoř / Čejková, Ivana -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 161, č. 1-4 (1992), s. 127-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Mineralogicko-petrologické oddělení / Burdová, Petra -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 162, č. 1-4 (1993), s. 118-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Paleontologické oddělení / Turek, Vojtěch -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 162, č. 1-4 (1993), s. 119-121
Zdroj: ČGS (UNM)