Listování
od 

Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy (12-24 Praha) / Budil, Petr, 1969- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 122-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o znovuobjevení holotypu Gastrocopta moravica (Petrbok, 1950) (Gastropoda, Vertiginidae) / Kroupa, Oldřich -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 4 (1993), s. 257-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat / Čtyroký, Pavel, Stráník, Zdeněk -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 3 (1995), s. 67-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva z výzkumu vrtu Černovice HVI-61 (24-34 Ivančice) / Novák, Zdeněk, Petrová, Pavla, 1972-, Vrána, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva za r. 2007 o biostratigrafickém, paleobotanickém a faciálním výzkumu v gosauské skupině v okolí Russbach am Pass Gschütt na listu 95 St. Wolfgang v Salzkammergut
Zpráva ze semináře muzejních geologů v Měděnci v Krušných horách / Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 23 (1997), s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva ze zasedání výboru a valného shromáždění IAEG / Herštus, Jiří -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Mineralogicko-petrologické oddělení. / Litochleb, Jiří -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 161, č. 1-4 (1992), s. 117-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Paleontologické oddělení / Turek, Vojtěch -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 161, č. 1-4 (1992), s. 118-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Výzkumná chemická laboratoř / Čejková, Ivana -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 161, č. 1-4 (1992), s. 127-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Mineralogicko-petrologické oddělení / Burdová, Petra -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 162, č. 1-4 (1993), s. 118-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Paleontologické oddělení / Turek, Vojtěch -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 162, č. 1-4 (1993), s. 119-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Výzkumná chemická laboratoř / Čejková, Ivana -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 162, č. 1-4 (1993), s. 127-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpřesněná stavba Českého impaktního kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08 / Klokočník, Jaroslav, 1948-, Kostelecký, Jan, 1946-, Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 21-28, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpřesnění identifikace některých minerálů z oblasti Jeseníků / Horylová, Alena, Slavíček, Petr -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 207-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ / Kučera, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 308-309
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpřístupněné jeskyně v Belgii / Kučera, Bohumil -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 49, č. 6 (1994), s. 170-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpřístupnění proseckého podzemí / Knotek, Jiří -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 4, č. 4 (2001), s. 7-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti / Jiskra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 7 (2007), s. 1, 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Způsob a problematika odpracování ložisek Strážského bloku / Doležel, Milan -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. zvl. č. (1983), s. 185-196
Zdroj: ČGS (UNM)