Listování
od 

Zrudnění v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm) / Staněk, Stanislav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce T, Evropské hornictví - tradice a památky -- [1] s. T 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Zrudnění v ranském masívu / Holub, Milan, Komínek, Emanuel -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 17 (1989), s. 39-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Zrudnění v rožmitálské tektonické kře / Studničná, Blanka, Studničný, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 8 (1988), s. 227-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Zrýchlena lineárna erózia v povodí Nitry / Bučko, Štefan -- In: Geomorfologická konference konaná na počest 100. výročí narození profesora J. V. Daneše -- s. 95-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech / Žák, Karel -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 60, č. 9 (2005), s. 273-275
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech / Žák, Karel, 1957- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 60, č. 9 (2005), s. 273-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Zříceninový (krajinový) "mramor" od Brumova / Rejl, Luboš, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 3 (2003), s. 217-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury / Vylita, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 1 (2006), s. 10-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Zřízení WWW serveru s elektronickými učebními texty oboru petrografie / Gregerová, Miroslava, Pospíšil, Pavel -- In: Pedagogický software 2000 -- ISBN 80-85645-40-8 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Ztrácí oceán dusičnany? / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 56, č. 1 (1996), s. 56-56
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ztráta české geologické společnosti / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Ztráta České speleologické společnosti - Vladimír Stárka / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 467
Zdroj: ČGS (UNM)
Ztráty a nálezy v přírodě tišnovského Podhorácka / Lacina, Jan -- In: Sborník 2000 -- s. 85-96
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ztráty v bilanci radiogenní 35S v půdách malých povodí.
Zu den Lagerstättenverhältnissen der Oselzone in Kutná Hora
Zu der Eisenerzgewinnung in Krkaňka und Kaňk
Zu einigen besonderheiten der Weichbraunkohlen-Vergelung im Nordböhmischen Becken / Coufal, Pavel, Malán, Oldřich, Volkmann, Norbert -- In: Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Geologica -- ISSN 0139-9764 -- Jg. 43 (2001)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die zu landwirtschaftlichen Zwecken rekultivierten Anthropoböden der Kippen im nordböhmischen Braunkohlebecken
Zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Zlatko Kvaček
Zum 70.Geburtstag von Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc. / Grmela, Arnošt -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Jg. 38, Nr. 1 (1992)
Zdroj: ČGS (UNM)